Ryczałt czy VAT – co wybrać

ryczałt czy vat

Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej stajesz przed wyborem formy jej opodatkowania. Na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową? Mimo czterech wariantów wyboru, w praktyce przedsiębiorcy wahają się pomiędzy dwoma z nich i zadają sobie pytanie: ryczałt czy vat? Indywidualna sytuacja każdego przedsiębiorcy wymaga rozpatrzenia korzyści tylko w perspektywie własnego biznesu, bez porównywania jak to wygląda u innych przedsiębiorców. W dzisiejszym artykule przedstawimy te dwie formy opodatkowania oraz odpowiemy na pytania:

 • Kiedy warto opodatkować działalność w formie ryczałtu?
 • Kiedy warto opodatkować działalność podatkiem VAT?
 • Czy obie formy mogą występować jako jeden podatek?

Ryczałt czy VAT – kiedy warto opodatkować działalność w formie ryczałtu?

W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 20%. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód. W związku z tym nie masz możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. Ta forma opodatkowania opłaca się przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności. W praktyce ryczałt polega na wpłacaniu stałej stawki podatkowej w zależności od wykonywanej działalności. Dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki osobowej oraz pozwala prowadzić uproszczoną księgowość.

Należy pamiętać, że w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będziesz mógł:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 • skorzystać z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • wygenerować straty podatkowej, nawet gdy twoje wydatki znacznie przekraczają osiągane przychody.

Poza wymienionymi powyżej ograniczeniami, ustawa przewiduje kolejne. Wyklucza między innymi tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek;
 • udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów);
 • kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie niektórych wolnych zawodów;
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, finansowe, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych);
 • handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Wybierając sposób rozliczenia się z podatku dochodowego wybieramy pomiędzy ryczałtem, kartą podatkową, skalą podatkową a podatkiem liniowym. Podatek VAT jest natomiast innym rodzajem podatku, o którym piszemy poniżej.

Podsumowanie – wady i zalety ryczałtu

Zalety ryczałtu:

 • stosunkowo niskie stawki podatku;
 • pozwala na prowadzenie księgowości w uproszczonej formie;
 • możliwość rozliczania ryczałtu za okresy kwartalne (po spełnieniu określonych warunków).

Wady ryczałtu:

 • brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodu;
 • brak możliwości rezygnacji z ryczałtu w ciągu roku;
 • nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ryczałt czy VAT – kiedy warto opodatkować działalność podatkiem VAT?

Bez względu na podjętą decyzję o rozliczaniu się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym musimy podjąć decyzję o tym, czy zostaniemy czynnym podatnikiem VAT, czy też będziemy korzystać w tym zakresie ze zwolnienia.

Trzeba bowiem wiedzieć, że ryczałt i VAT to dwa odrębne podatki. Ryczałt oblicza się na podstawie przychodów, VAT natomiast to podatek który niejako zwiększa kwotę należności określonych towarów i usług.

Aby z niego skorzystać ustawa przewiduje roczny limit obrotów w roku podatkowym – 200 000 zł lub zwolnienia przedmiotowe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Rejestracji dla celów VAT nie podejmuje przedsiębiorca, który zajmuje się m.in. usługami:

 • w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanym w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;
 • transportu sanitarnego;
 • nauczania języków obcych;
 • w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe;
 • ubezpieczeniowymi, usługami reasekuracyjne i usługami pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługami świadczonymi przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
 • powszechnymi usługami pocztowymi świadczonymi przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Jeśli jako przedsiębiorca nie jesteśmy uprawnieni do skorzystania z ww. zwolnień – gdy limit obrotów przekracza 200 000 zł lub nie prowadzimy działalności wymienionej powyżej – powinniśmy zarejestrować się jako czynny podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym.

Osoby decydujące się na opodatkowanie VAT muszą pamiętać o prowadzeniu księgowości w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub księgach rachunkowych. Trzeba tutaj co miesiąc obliczać należną zaliczkę na podatek i wpłacać ją w Urzędzie Skarbowym. Można także wybrać płatności kwartalne.

Podsumowanie – kiedy warto opodatkować działalność podatkiem VAT?

Podobnie jak przy wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania, tak i bycie czynnym podatnikiem VAT ma swoje lepsze i gorsze strony.

Czynnym podatnikiem VAT warto być gdy:

 • dokonuje się sprzedaży przede wszystkim dla podmiotów, które również są czynnymi podatnikami VAT;
 • sprzedaż będzie opodatkowana stawką poniżej 23% VAT, a zakupy stawką 23%;
 • planujemy duże inwestycje – nadwyżka VAT naliczonego (od zakupów) zostanie wówczas zwrócona i może stanowić źródło polepszenia sytuacji finansowej firmy.

Ze zwolnienia VAT warto skorzystać gdy:

 • dokonuje się sprzedaży przede wszystkim na rzecz podmiotów niebędących VAT-owcami, np. handel detaliczny;
 • przedsiębiorca nie planuje dokonywać znacznych wydatków.

Czy obie formy mogą występować jako jeden podatek?

Tak jak wspominaliśmy, opodatkowanie ryczałtem oraz opodatkowanie VAT-em to dwa niezależne od siebie podatki, ale często spotykanym rozwiązaniem jest także połączenie jednego podatku z drugim. Możemy spotkać się z dwoma rozwiązaniami: ryczałt + czynny podatnik VAT lub ryczałt + zwolnienie z VAT.

Ryczałt czy VAT – podsumowanie

Opłacalność jednej lub drugiej formy opodatkowania zależna jest od indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorcy. Domagają się oni bardzo często odpowiedzi na pytanie: ryczałt czy VAT? Jednak nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie nie znając profilu przedsiębiorstwa, jego potencjalnych zysków i kosztów oraz wielu innych czynników wpływających na wysokość opodatkowania.

Komentarze