Jaki PIT można rozliczyć przez Internet?

Jaki PIT można rozliczyć przez Internet

Rozliczenie deklaracji PIT bez wychodzenia z domu w obecnych czasach nie jest już tak zadziwiające, jak rok, czy dwa lata temu. Mimo trwającej sytuacji związanej z koronawirusem, usługa rozliczenia PIT przez Internet funkcjonuje w polskim systemie już od około dwóch lat. Według wielu osób, PIT przez Internet to najszybszy sposób na złożenie lub skorygowanie rocznej deklaracji podatkowej. Z poniższego artykułu dowiesz jaki PIT możesz rozliczyć przez Internet oraz w jaki sposób skutecznie go złożyć.

Obowiązek podatnika

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem, które musi zapłacić każda osoba fizyczna uzyskująca dochód. W związku z tym, każdy podatnik obowiązany jest do złożenia corocznej deklaracji podatkowej. Należy tego dokonać w ściśle określonym terminie, którym najczęściej jest 30 kwietnia roku następnego, po roku rozliczanym. Oznacza to, że dla przykładu: deklarację podatkową za rok 2018 powinieneś złożyć w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

W przypadku, gdy dzień złożenia deklaracji rocznej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia deklaracji przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Podatnicy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych, składając raz w roku specjalny dokument, tzw. PIT. Mimo jego wielu rodzajów, wypełnia się tylko ten odpowiedni, ze względu na źródło pochodzenia przychodów. Wypełniony PIT składa się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika lub alternatywnie – przez Internet.

Jaki PIT można rozliczyć przez Internet?

Poniżesz znajdziesz rodzaje deklaracji PIT, które możesz złożyć internetowo oraz informację, jakiego źródła pochodzenia przychodu dotyczą:

  • PIT-28 – działalność gospodarcza lub najem prywatny opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • PIT-36 – działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych;
  • PIT-36L – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym;
  • PIT-37 – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
  • PIT-38 – dochody kapitałowe;
  • PIT-39 – zbycie nieruchomości i praw majątkowych.

Co przygotować przed złożeniem deklaracji?

Przede wszystkim, przygotuj dane oraz dokumenty konieczne do rozliczenia dochodów z danego roku. Jakie to dane oraz dokumenty?

Po pierwsze, aby rozpocząć cały proces złożenia deklaracji PIT przez Internet, system wymaga podania przez Ciebie danych, które pomogą Cię zweryfikować. W tym celu będą Ci potrzebne następujące informacje:

  • imię i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • identyfikator NIP (w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, które prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług bądź są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika) lub PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL);
  • kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za poprzedni rok, pod warunkiem, że zeznanie było składane (jeżeli nie składałeś zeznania należy w miejsce kwoty przychodu wpisać „0”).

Aby dokonać elektronicznej wysyłki zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego nie musisz posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego!

Informacją weryfikującą w tym przypadku, jest w szczególności podanie odpowiedniej kwoty przychodu, wskazanej w deklaracji za rok poprzedni.

Przykład

W przypadku składania deklaracji PIT w 2021 roku (za rok 2020) – kwota przychodu, jaką musisz wskazać jest ta zdeklarowana w dokumencie z 2019 roku.

Pamiętaj, że do składanej deklaracji podatkowej powinieneś dołączyć wymagane załączniki!

PIT rozliczony przez Internet – co po złożeniu deklaracji?

Najważniejszą rzeczą, o której musisz pamiętać rozliczając PIT przez Internet jest pobranie UPO. A mianowicie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Dokument ten jest równorzędny z pieczęcią urzędu skarbowego, gdybyś np. osobiście składał PIT w Urzędzie Skarbowym. Powinieneś go wydrukować i przechowywać wraz ze złożoną deklaracją PIT.

Jaki PIT można rozliczyć przez Internet – podsumowanie

Rozliczenie PIT przez Internet to niewątpliwie pozytywna zmiana dla osób, które już wcześniej składały deklaracje podatkowe oraz nie mają zamiaru niepotrzebnie odwiedzać Urzędu Skarbowego. Mimo niewielu wymagań, przejście przez weryfikację może okazać się dla niektórych nieosiągalne. Z pewnością z największą trudnością spotyka się podanie kwoty przychodu (wykazanej w zeznaniu rocznym za poprzedni rok). Ze względu na to, że kwota ta ulokowana jest w różnych pozycjach, w zależności od rodzaju deklaracji PIT, jej zlokalizowanie może być nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że nie wszyscy przechowują złożonych deklaracji (co oczywiście jest błędem). Niemniej jednak, zawsze warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje nam państwo, równocześnie oszczędzając swój czas.

Komentarze