Minimalne wynagrodzenie 2021

minimalne wynagrodzenie 2021

Minimalne wynagrodzenie oraz stawki płacy minimalnej wzrosły wraz z początkiem 2021 roku. W dzisiejszym artykule wskażemy zmiany w wartości płacy minimalnej oraz ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto. Ponadto, wykorzystując temat dzisiejszego artykułu, odpowiemy na pytania:

  • jak ustala się minimalne wynagrodzenie?
  • jakie skutki wiążą się z podniesieniem płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie 2021

Mimo wcześniejszych zapowiedzi o podniesieniu najniższej krajowej do 3 tys. zł, płaca minimalna w 2021 r. nie została podniesiona do tego stopnia. Zarówno pracownicy na etacie, jak i na umowie zlecenie, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie dostaną podwyżkę.

Od 1 stycznia 2021 r. płaca minimalna wynosi 2.800 zł brutto (2.062 zł netto), czyli o 200 zł więcej niż w roku poprzednim. Skutkiem tego, wzrosły również minimalne stawki godzinowe – z 17 do 18,30 zł brutto. Oznacza to, że dla osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych zarobią na rękę – 15 zł przy umowie o dzieło i 12 zł przy zleceniu.

Jak ustala się minimalne wynagrodzenie?

Podstawą prawną na podstawie której ustalana minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich jest przedstawienie przez Radę Ministrów do 15 czerwca, Trójstronnej Komisji propozycji wysokości wynagrodzenia w roku następnym, wraz z podaniem terminu jego zmiany. Ponadto, RM przedstawia również Komisji informację o:

  • wskaźniku cen w roku poprzednim i prognozowanych cenach na rok następny oraz prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia;
  • wydatkach gospodarstw domowych w poprzednim roku; informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w poprzednim roku;
  • wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w poprzednim roku według rodzajów działalności; poziomie życia różnych grup społecznych;
  • warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia.

Następnie Komisja, po zapoznaniu się z uzyskanymi informacjami, do 15 lipca każdego roku uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w następnym roku. Ogłasza to w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września. Ustalona przez Radę kwota nie może jednak być niższa niż podana w propozycji.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia następuje co roku, 1 stycznia.

Jakie skutki wiążą się z podniesieniem płacy minimalnej?

Wraz z płacą minimalną wzrastają też inne świadczenia obliczane na jej podstawie. Są nimi np. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Skutkiem podniesienia płacy minimalnej jest także wzrost minimalnej wysokości tzw. preferencyjnego ZUS dla początkujących przedsiębiorców. W 2021 roku wyniesie on 840 zł. Dla porównania w poprzednim roku jego wysokość oscylowała w granicach 780 zł.

W ocenie ekspertów najdotkliwiej konsekwencje wzrostu płacy minimalnej poniosą przede wszystkim te sektory, które zostały najmocniej osłabione przez pandemię koronawirusa oraz takie, w których dominuje minimalne wynagrodzenie. Dlaczego? W przypadku mikroprzedsiębiorstw, czy zatrudniających po kilku pracowników, podniesienie minimalnego wynagrodzenia może skutkować redukcją etatów. Podwyżka płacy minimalnej bowiem to poważny cios dla przedsiębiorców walczących o utrzymanie swoich firm.

Komentarze