Wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza

rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza

Wraz z początkiem roku zaczynamy krążyć myślami wokół rozliczenia podatkowego za rok poprzedni. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą uważa, że nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, skoro prowadzi biznes. Nie jest to do końca prawda. Wprawdzie nie każda forma opodatkowania działalności na to pozwala, jednak istnieje szansa na taką możliwość. Czy wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarcza? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Podstawowe warunki

Kiedy małżeństwo uzyskuje przychody ze stosunku pracy, wszystko wydaje się proste. Mają oni wówczas możliwość złożenia wspólnej deklaracji podatkowej. Zdarza się to stosunkowo często ponieważ doprowadza to do znacznego obniżenia zobowiązania podatkowego.
Zarówno w przypadku pracy na etacie obu małżonków, jak i gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, wspólnemu rozliczeniu podlegają wyłącznie małżonkowie, którzy spełniają następujące warunki. A mianowicie:

  • pozostają przez cały rok w związku małżeńskim oraz posiadają współwłasność majątkową małżeńską;
  • żadne z nich nie płaci podatku liniowego ani ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • oboje małżonkowie to polscy rezydenci podatkowi, którzy zawnioskują o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej bądź przez korektę złożonej wcześniej deklaracji.

Uwaga! Złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie przez jednego z małżonków jest dla Urzędu Skarbowego jednoznaczne z oświadczeniem współmałżonka.

Wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza – forma opodatkowania dochodów z działalności

Skoro jesteś już świadomy podstawowych warunków, jakie musisz spełnić aby rozliczyć się z fiskusem wspólnie z małżonkiem, pora na te bardziej skomplikowane. Chodzi o dodatkowe warunki dotyczące już bezpośrednio formy opodatkowania prowadzonej działalności. Wybrana forma opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, bezsprzecznie wpływa na możliwość wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Jaka z nich na to pozwala?

Opodatkowanie tzw. skalą podatkową

Ta forma opodatkowania pozwala małżonkom na wspólne rozliczenie, gdy oboje lub jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas składają swoją roczną deklaracje podatkową za pomocą formularza PIT-36, do 30 kwietnia każdego roku.

Niestety to koniec dobrych wieści oraz jednocześnie jedyna możliwość rozliczenia się z małżonkiem, prowadząc działalność. Oznacza to, że  każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na inną formę opodatkowania niż zasady ogólne, nie może rozliczyć się z małżonkiem.

Czy można rozliczyć się z małżonkiem bez dochodów?

Inną, rzadko stosowaną w praktyce możliwością jest wspólne rozliczenie z małżonkiem, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, a drugi przez cały rok nie uzyskał jakichkolwiek dochodów. Sytuacja taka może dotyczyć w szczególności osób:

  • bezrobotnych;
  • niepodejmujących pracy zarobkowej;
  • prowadzących firmę, która wygenerowała jedynie straty lub nie przyniosła żadnych dochodów w całym roku.

Wspólne rozliczenie małżonków a działalność gospodarcza – różne źródła dochodów przedsiębiorcy

Jeżeli poza prowadzoną działalnością osiągasz dochody z innych źródeł, np. z tytułu umowy o pracę, które są opodatkowane na zasadach ogólnych (wg. skali podatkowej), wówczas tę część dochodów możesz rozliczyć wspólnie z małżonkiem na jednym zeznaniu podatkowym. Jeżeli jednocześnie do dochodów swojej firmy stosujesz inną formę opodatkowania (ryczałt lub podatek liniowy), nie masz możliwości rozliczenia się wspólnie z mężem lub żoną, nawet w części opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

Do jakich wniosków należy dojść po przeczytaniu tego artykułu?

Przede wszystkim pamiętaj o tym, że nawet, gdy jeden z małżonków opodatkowany był liniowo, ryczałtowo lub kartą podatkową tylko przez część roku – a przez pozostałe miesiące płacony był podatek na zasadach ogólnych – wspólne opodatkowanie małżonków nie jest możliwe. Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, dochody prowadzonego przedsiębiorstwa muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych przez cały rok podatkowy.

Komentarze