Nowe stawki ryczałtu w 2021 roku

Nowe stawki ryczałtu w 2021 roku

Z początkiem 2021 roku, ryczałt ewidencjonowany stał się dostępny dla szerszego grona osób. Nowelizacja ustawy przyczyniła się również do tego, że jego stawki stały się atrakcyjniejsze. Dzisiejszy artykuł ma na celu omówienie tematu, jakim są nowe stawki ryczałtu w 2021 roku, a dodatkowo wskażemy jego charakterystyczne cechy. Zapraszamy do lektury.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form uproszczonej metody obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód. W konsekwencji, przedsiębiorca, który zdecyduje się na tę formę opodatkowania własnej działalności, nie może obniżyć podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu. Jest więc korzystny dla tych, którzy ponoszą niewysokie koszty.

Zmiany ryczałtu w 2021 roku

Nowe stawki ryczałtu to nie jedyne zmiany, jakie dotyczą tego podatku. Co więc nowego wprowadził nasz ustawodawca? Podwyższone limity, zmienione stawki, ryczałt również dla wynajmu firmowego oraz zniesienie ograniczeń dla wolnych zawodów. Poniżej zajmiemy się omówieniem wszystkich zmian.

Kto może płacić ryczałt?

Od 2021 roku więcej przedsiębiorców może zdecydować się na rozliczenie w formie ryczałtu. Przyczyniły się do tego dwie zmiany:

  • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrósł z 250 tys. euro do 2 mln euro;
  • zniesiono ograniczenia dotyczące wolnych zawodów.

O ile podwyższonego limitu do 2 mln euro nie trzeba tłumaczyć, wątek zniesionych ograniczeń warto rozszerzyć. W konsekwencji tego działania, prawo do płacenia ryczałtu zyskali m.in. adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa oraz psycholodzy. Dotychczas nie mogli oni skorzystać z rozliczania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy jest to zmiana na plus? Wydawałoby się, że tak. W końcu daje to kolejną możliwość do rozważenia korzystnej formy opodatkowania własnej działalności.

Nowe stawki ryczałtu w 2021 roku

Stawki ryczałtu w 2021 roku zostały obniżone w następujący sposób:

  • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach;
  • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

Pozostałe stawki nie zmieniły się. Skutkuje to tym, że w 2021 roku obowiązują następujące stawki ryczałtu: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Nowe stawki ryczałtu – wynajem firmowy

Nową zmianą w ryczałcie jest także dopuszczenie opodatkowania działalności wynajmu nieruchomości. Innymi słowy, przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności tym się zajmuje, może wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas w tej formie można było rozliczać jedynie najem prywatny, odbywający się poza działalnością gospodarczą. W konsekwencji, przedsiębiorcy zajmujący się wynajmowaniem nieruchomości mają do wyboru:

  • podatek według skali, czyli stawek 17% i 32% (od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł);
  • podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% (od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł).

Poza tym, stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży (nie wynajmu) nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%.

Co istotne, w tym przypadku nie ma również możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodu. W rezultacie, wybierając ryczałt od najmu, przedsiębiorca zapłaci podatek od całości przychodu. Ma to bardzo ważne znaczenie natury praktycznej. Dlaczego? Nie ukrywajmy, że posiadając mieszkanie prędzej, czy później będziemy narażeni na koszty jego utrzymania, np. koszty remontu, odsetki od kredytu, odpisy amortyzacyjne, czy najzwyklejsze wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości. Korzystając z opodatkowania ryczałtem – nie „wrzucimy” tych kosztów w celu pomniejszenia podatku.

Nowe stawki ryczałtu w 2021 roku – podsumowanie

Nowe zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy odebrać pozytywnie. Powiększony limit przychodów oraz obniżone stawki skutkują jego większą dostępnością dla przedsiębiorców. Trzeba jednak pamiętać o ważnym aspekcie, na który kilkukrotnie już wskazywaliśmy powyżej. Otóż ryczałt to forma opodatkowania liczona od przychodu, a nie dochodu. W konsekwencji, podatnik nie ma możliwości pomniejszenia podatku o koszty poniesione w związku z uzyskaniem przychodu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinni więc rozważyć przedsiębiorcy, którzy nie ponoszą wysokich kosztów, w związku z prowadzoną działalnością.

Komentarze