Pieniądze z Tarczy Antykryzysowej – na co możesz je wydać?

pieniądze z Tarczy Antykryzysowej

Niemal każda firma napotkała trudności w biznesie w związku z pandemią. Każdy przedsiębiorca, który odnotował w tym czasie spadek obrotów może liczyć na pomoc finansową ze strony państwa. Jednak otrzymane w ramach pomocy środki finansowe, należy spożytkować na określony cel. Na co więc możesz wydać pieniądze z Tarczy Antykryzysowej? Odpowiadamy poniżej.

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

 • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • finansowaniu przedsiębiorców,
 • ochronie zdrowia,
 • wzmocnieniu systemu finansowego,
 • inwestycjach publicznych.

Bez względu na to, czy jesteś właścicielem jednoosobowej firmy, mikro lub małej, a nawet średniego, czy wielkiego przedsiębiorstwa – jeśli odnotowałeś w czasie pandemii spadki obrotów – możesz skorzystać z pomocy. Co dokładnie Ci przysługuje? O tym poniżej.

Formy pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Formy pomocy posiadają sprecyzowane cele, na które mogą zostać wydane, a są nimi:

 1. Mikropożyczka. Przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem działalności gospodarczej. A więc chodzi tutaj między innymi o podatek VAT, podatek dochodowy, składki ZUS, czynsz lub też koszty wynajmu lokalu użytkowego.
 2. Świadczenia postojowe. Ten rodzaj pomocy ma najbardziej dowolny charakter. A mianowicie, nie ma ściśle określonego celu, na jaki mają zostać wydane środki. Jest tak ze względu na to, że środki finansowe ze świadczenia postojowego mogą otrzymywać osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, gdy umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji związanej z przestojem w prowadzeniu firmy. Takie środki można wykorzystać na wydatki osobiste.
 3. Zwolnienie z ZUS. W tym przypadku nie można dostać dodatkowych środków pieniężnych ponieważ wsparcie obejmuje jedynie zwolnienie. Czego ono dotyczy? Przede wszystkim składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotnego, Fundusz Pracy oraz wszystkich pozostałych funduszów.
 4. Dofinansowanie do działalności gospodarczej, które przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Środki te przedsiębiorca może wykorzystać na dowolne wydatki związane z działalnością gospodarczą.
 5. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Korzystając z tej formy pomocy, przedsiębiorca może liczyć na pokrycie części wynagrodzenia dla pracowników przez Wojewódzki bądź Powiatowy Urząd Pracy. Z drugiej strony -jeśli pracownik nie pobierał pensji i korzystał np. na zasiłku opiekuńczego – przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu niewykorzystanej nadpłaty dofinansowania. Na zwrot mamy 30 dni, od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania.
 6. Subwencja PFR z Tarczy Finansowej. Pieniądze, które otrzymasz w ramach tej pomocy, musisz wykorzystać na pokrycie kosztów działalności gospodarczej oraz przedterminową spłatę kredytów (jednak należy na to przeznaczyć nie więcej niż 25% przyznanej kwoty). Należy tutaj zaznaczyć również, że przedsiębiorca nie może użyć pieniędzy z subwencji PFR  do nabycia lub przejęcia innej działalności gospodarczej.

Kontrole

Należy podkreślić, że przedsiębiorca nie może wydać pieniędzy na inny cel niż wskazany dla każdej form pomocy. Jak zapowiadają władze – wraz z uzyskaniem środków z pomocy, bardzo możliwe są kontrole sprawdzające w tym zakresie. Jak się do nich przygotować? Najprostszą, a zarazem najskuteczniejszą formą udowodnienia swoich wydatków jest gromadzenie faktur świadczących o poniesionych wydatkach. Mimo, że przepisy nie wskazują na obowiązek dokumentowania swoich kosztów, warto to robić dla własnego bezpieczeństwa oraz spokoju podczas kontroli.

Na co możesz przeznaczyć pieniądze z Tarczy Antykryzysowej?

Wydawać by się mogło, że jeśli już otrzymamy pieniądze na pokrycie strat biznesowych z powodu pandemii, osiągnęliśmy sukces. Nie do końca. Mimo, że już będziemy w ich posiadaniu – państwo ma prawo skontrolować, na jakie wydatki przeznaczyliśmy pieniądze. Jeśli podczas kontroli zostanie udowodnione sporządzenie nierzetelnej dokumentacji lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia, może zostać nałożona na nas kara wysokiej grzywny, a w najgorszym przypadku również kara pozbawienia wolności. Warto więc podejść do sprawy profesjonalnie i nie przeznaczać pieniędzy na cele osobiste, jeśli forma pomocy, z której skorzystaliśmy nie dopuszcza takiej możliwości.

Pieniądze z Tarczy Antykryzysowej – podsumowanie

Pieniądze z Tarczy Antykryzysowej niezaprzeczalnie wsparły polskich przedsiębiorców. Jednakże przepisy jej dotyczące wciąż ulegają zmianom, dlatego jeśli poszukujemy pomocy, warto odwiedzić rządową stronę Tarczy Antykryzysowej, na której na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące pomocy. Znajdziesz tam także informacje o dostępnych mechanizmach, uproszczone formy wniosków, a  w przypadku dostępnych wniosków w formie elektronicznej – bezpośredni link kierujący od razu do elektronicznego formularza wniosku na stronie odpowiedniej instytucji.

Komentarze