Zatrudnienie pracownika na okres próbny – czy warto?

zatrudnienie pracownika na okres próbny

Zajmujesz się prowadzeniem działalności gospodarczej w specyficznej branży? Ciężko jest Ci znaleźć pracownika, który będzie wykonywał swoje obowiązki na stałe? A może z powodu problematycznych doświadczeń straciłeś zaufanie do ludzi i nie jesteś pewien, kto okaże się dobrym pracownikiem? W tej sytuacji warto zorientować się, czym jest zatrudnienie pracownika na okres próbny. Dzisiejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie:

 • czym jest umowa o pracę na okres próbny?
 • ile może ona trwać?
 • jakie elementy powinny znaleźć się w takiej umowie?
 • ile powinien zarabiać pracownik zatrudniony na okres próbny?
 • a co najistotniejsze: czy warto zatrudniać pracowników na okres próbny?

Zatrudnienie pracownika na okres próbny – umowa o pracę

Jak sama jej nazwa wskazuje, umowa na okres próbny zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Pracodawca zawierając taką umowę, może sprawdzić rzeczywiste predyspozycje pracownika i ocenić,  czy warto go zatrudnić do wykonywania określonej pracy na dłużej. Na przykład  na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Z drugiej strony, umowa o pracę jest nie tylko korzystna dla samego pracodawcy ale również pracownika. Ma on możliwość oceny objętego stanowiska pracy, zakresu zadań oraz obowiązków. Może on także poznać strukturę firmy, pracowników, a co najważniejsze: ma szansę na stwierdzenie, czy to wszystko mu odpowiada.

Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta tylko na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Jest to okres maksymalny, co skutkuje tym, że nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do tego, aby ten okres został skrócony.

Umowę na okres próbny można zawrzeć z jednym pracownikiem tylko raz. Wyjątkowo, pracodawca może to zrobić w dwóch sytuacjach:

 • tylko raz, ponownie do tego samego rodzaju pracy, jeżeli upłyną co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę,
 • jeżeli ma być zatrudniona do wykonywania innego rodzaju pracy.

Przykład

Pani Justyna została zatrudniona najpierw na podstawie umowy na okres próbny od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 roku na stanowisku sprzedawcy. Następnie zaproponowano jej pracę na tym samym stanowisku, na podstawie umowy o pracę na czas określony (od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku). Ze względu na to, że strony wspólnie podjęły decyzję o zmianie stanowiska pani Justyny – na pracę w magazynie – pracodawca zawarł z nią kolejną umowę na okres próbny. W konsekwencji, takie działanie jest dopuszczalne ponieważ stanowisko sprzedawcy i magazyniera, znacznie się od siebie różnią.

Uwaga!

Tego rodzaju umowy nie można zawrzeć z osobą młodocianą w celu przygotowania zawodowego. Nie stosuje się go także w przypadku nawiązania stosunku pracy z mianowania, powołania, wyboru i w spółdzielczym stosunku pracy.

Elementy umowy o pracę na okres próbny

Nie ma jednego, powszechnie obowiązującego i stosowanego wzoru. Umowa o pracę na okres próbny jest formą swoistej umowy o pracę – dlatego obie te umowy mają podobne elementy. Najważniejszym elementem umowy o pracę na okres próbny jest jego forma pisemna, dodatkowo powinna ona określać:

 • dane stron zawierających umowę,
 • określenie rodzaju umowy – a więc wyraźne wskazanie, że jest to umowa o pracę na okres próbny,
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazanie stanowiska lub zakresu obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wysokość pensji,
 • wymiar czasu pracy,
 • wskazanie daty rozpoczęcia pracy.

W przypadku, gdy umowa nie została sporządzona w formie pisemnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku oraz przejść szkolenie BHP. Są to podstawowe obowiązki, które pracodawca musi zapewnić nie tylko przy umowie na okres próbny.

Ile powinien zarabiać pracownik zatrudniony na okres próbny?

Pracownik zatrudniony na „próbę” ma takie same prawa jak ten wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Dlatego w kwestii wynagrodzenia nic nie ulega zmianie. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na okres próbny przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Zatrudnienie pracownika na okres próbny – czy warto?

Sama decyzja o zatrudnieniu danego pracownika, poprzedzona jest zazwyczaj rekrutacją. W zależności od podejścia pracodawcy, zdarzają się te łatwe oraz skomplikowane. Przykładowo takie, które polegają na krótkiej rozmowie z kandydatem, po całodniowe sprawdzanie umiejętności wytypowanej grupy kandydatów na dane stanowisko.

Niemniej jednak, przejście nawet tej najbardziej skomplikowanej rekrutacji, nie oznacza, że pracownik będzie w firmie perfekcyjny i będzie w stanie spełnić wszystkie oczekiwania pracodawcy. Wyjściem w tej sytuacji okazuje się właśnie umowa o pracę na okres próbny. Wówczas pracodawca może sprawdzić pracownika i jego przydatność do pracy. Zatrudnienie na okres próbny jest korzystne również dla pracownika. Daje mu to możliwość oceny warunków zatrudnienia i samodzielnego zdecydowania, czy dana oferta spełnia również jego oczekiwania.

Zatrudnienie pracownika na okres próbny niesie za sobą szereg korzyści. Dokonując podsumowania można stwierdzić, że umowa ta jest swoistym sprawdzianem, zarówno dla pracodawcy zobowiązującego się zatrudnić pracownika, jak i dla zatrudnionego, który chce rozpocząć współpracę z konkretną firmą.

Komentarze