Ulga internetowa w zeznaniu rocznym

ulga internetowa w zeznaniu rocznym

W dzisiejszych czasach Internet dla wielu osób stał się niezbędnym elementem pracy, czy nauki. W rezultacie, comiesięczne koszty ponoszone za abonament stały się naturalnymi wydatkami, wpisanymi w domowy budżet. Skutkuje to tym, że nie jesteśmy w stanie zrezygnować z kosztów, które oscylują nawet w granicach kilkuset złotych w skali roku. Tymczasem mamy możliwość odliczenia swoich rachunków, korzystając z możliwości jaką jest ulga internetowa w zeznaniu rocznym.

Dzisiejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie:

 • czym jest ulga internetowa?
 • kto może z niej skorzystać?
 • jakie wydatki można w związku z nią odliczyć?
 • jaką kwotę można odliczyć?
 • jak skorzystać z ulgi internetowej?

Zapraszamy do lektury.

Ulga internetowa w zeznaniu rocznym

Krótko mówiąc, ulga internetowa daje nam możliwość odliczenia comiesięcznych rachunków za Internet od dochodu (lub przychodu) w zeznaniu podatkowym. Wyjaśniając konkretniej, odliczana jest od:

 • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),
 • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Niestety korzystanie ulgi internetowej zostało w ostatnich latach znacząco ograniczone, przez co nie każdy podatnik będzie mógł z niej skorzystać. Jakie postawiono wymogi? O tym poniżej.

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?

Z ulgi na Internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • ponieśli w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowej,
 • posiadają dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej, zawierające w szczególności:
  • dane identyfikujące podatnika jako kupującego/odbiorcę usługi oraz dane sprzedającego/dostawcę usług internetowych,
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu),
 • w latach wcześniejszych nie korzystali z ulgi albo po raz pierwszy korzystali z niej w zeznaniu w 2020 roku.

Pamiętaj, jeżeli dostęp do Internetu jest jedną z usług kupowanych u danego dostawcy obok np. telewizji kablowej, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie sieci internetowej.

Uwaga!

W tym miejscu należy zaznaczyć, że z ulgi nie można korzystać każdego roku. Opłaty za Internet można odliczyć od dochodu  (przychodu) wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych i tylko wtedy, gdy podatnik wcześniej z tej możliwości nie korzystał. Co bardzo istotne i warte ponownego podkreślenia – nie można rozdzielać lat korzystania z ulgi.

Przykład

Jeżeli podatnik korzystał z ulgi internetowej za rok 2015 i 2016, to nie będzie miał możliwości odliczenia opłat za Internet w kolejnych latach. Natomiast jeżeli skorzystał z niej po raz pierwszy w 2020 roku (za rok 2019), w 2021 roku może ponownie, po raz ostatni, skorzystać z ulgi internetowej za rok 2020.

Ulga internetowa w zeznaniu rocznym – jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystasz oraz formy dostępu. W rezultacie, do ulgi zaliczyć można zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze lub bezprzewodowo, za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie.

Uwaga!

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internetowej.

Ulga internetowa w zeznaniu rocznym – jaką kwotę możesz odliczyć?

Niestety ulga internetowa jest ograniczona. Odliczeniu podlega kwota faktycznie zapłacona za Internet, jednak nie większa niż 760 zł. Co istotne, limit ten dotyczy jednego podatnika. Zatem może przysługiwać odrębnie każdemu z małżonków, o ile posiadają oni odpowiednie dokumenty, potwierdzające poniesienie wydatków przez każdego z nich. Na przykład widnieją razem na wspólnej fakturze albo każde z nich korzysta z osobnych usług internetowych więc każde z nich dostaje fakturę na siebie.

Przykład

Jeśli w ciągu roku małżonkowie wydali łącznie 900 zł na abonament za Internet, każde z nich może odliczyć np. po połowie tej kwoty lub w dowolnych proporcjach. Należy jedynie pamiętać, aby nie odliczyć całego wydatku podwójnie.

Jak skorzystać z ulgi internetowej?

Odliczeń dokonasz w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-36,
 • PIT-37,
 • PIT-28.

Dodatkowo, musisz do nich dołączyć formularz PIT/O (informacja o odliczeniach). Zaznacz w nim odpowiednie pole (nr 25 lub nr 26) w części B, w którym należy wpisać należną kwotę do odliczenia. Rodzaj pola zależy od tego, czy ulga rozliczana jest przez podatnika, czy przez małżonka podatnika.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule wskazaliśmy doskonałą okazję do odliczenia swoich rachunków za Internet. Oczywiście skorzystanie z ulgi internetowej jest dobrowolne i możliwe tylko wtedy, gdy nie korzystaliśmy z niej już wcześniej.

Komentarze