Wady i zalety karty podatkowej

Wady i zalety karty podatkowej

Stoisz przed decyzją wybrania optymalnej formy opodatkowania przychodów własnej działalności gospodarczej? Do wyboru masz aż cztery możliwości. Jedną z nich jest karta podatkowa, którą większość osób uznaje za najprostszą formę opodatkowania działalności gospodarczej. Mimo, że brzmi to obiecująco, nie każda działalność gospodarcza może być rozliczana w tej formie. W dzisiejszym artykule przedstawimy wady i zalety karty podatkowej oraz odpowiemy na pytania:

 • na czym polega karta podatkowa?
 • jaką działalność można opodatkować kartą podatkową?

Na czym polega karta podatkowa?

Karta podatkowa to rodzaj zryczałtowanego opodatkowania przychodów dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Mówiąc prościej, to w postaci karty podatkowej przedsiębiorca opłaca podatek dochodowy z tytułu osiągniętego przychodu. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek cywilnych.

Karta podatkowa polega na opłacaniu przez cały rok jednolitej kwoty podatku. Jej wysokość ustala Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego w oparciu o szereg czynników. W konsekwencji, wysokość uiszczanego podatku uzależniona jest od:

 • rodzaju prowadzonej działalności;
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność;
 • liczby zatrudnionych osób.

Jaką działalność można opodatkować kartą podatkową?

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy prowadzą:

 • określone rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej, np. usługi w zakresie mechaniki maszyn, usługi stolarskie, usługi wulkanizacyjne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie;
 • działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami. (Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%);
 • działalność w:
  • zakresie usług rozrywkowych;
  • postaci zawodu lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej;
  • zakresie opieki nad dziećmi i osobami chorymi;
  • zakresie usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny (pomoc w nauce, korepetycje).

W przypadku spółki cywilnej możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej przysługuje wyłącznie w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności:

 • usługowej lub wytwórczo-usługowej;
 • usługowej w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowym oraz kwiatami;
 • gastronomicznej – pod warunkiem, że nie dokonuje się sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu;
 • w zakresie usług rozrywkowych.

Dokładny spis działalności, które mogą być opodatkowane na zasadzie karty podatkowej oraz szczegółowe warunki, jakie podatnicy muszą spełniać są dokładnie wymienione w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz w załącznikach do ustawy, które znajdują się na końcu dokumentu.

Ze względu na to, że wysokość podatku ustalana jest odgórnie – na podstawie branży, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miasta, w której prowadzona jest działalność –  jego wysokość jest zróżnicowana dla każdego przedsiębiorcy. Dodatkowo z początkiem nowego roku może ona ulec zmianie, o czym zawsze informuje Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Jak wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania?

Jeśli chcesz wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, musisz do 20 stycznia danego roku złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek PIT-16. Możesz to zrobić w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG. Natomiast jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej i chcesz być opodatkowany w formie karty podatkowej – wniosek o opodatkowanie we wskazany sposób musisz złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Wady karty podatkowej

 1. Tylko niektóre branże mogą skorzystać z tej opcji opodatkowania.
 2. Przedsiębiorca wybierający kartę podatkową, nie może odliczyć kosztów uzyskania przychodu oraz nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.
 3. Mimo, że przedsiębiorca zwolniony jest ze składania zeznań rocznych, jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokument został wystawiony.

Zalety karty podatkowej

 1. Gwarantuje ona zwolnienie od obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej nie musi składać zeznań i deklaracji podatkowych.
 3. Kwota opłacanego podatku jest zawsze stała, niezależnie od kwoty realnego dochodu.

Wady i zalety karty podatkowej – podsumowanie

Jak opisać kartę podatkową w jednym zdaniu? To proste zasady i minimum formalności ale… tylko dla wybranych. Ze względu na to, że przepisy prawa uzależniają możliwość stosowania karty podatkowej od rodzaju prowadzonej działalności, nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Dodatkowo, kwota podatku nie jest zależna od dochodu, co może być korzystne dla przedsiębiorców osiągających wysokie zarobki. Niestety, w przypadku kłopotów finansowych – podatek i tak będzie musiał być zapłacony. Sposób opodatkowania działalności zawsze należy przeanalizować kompleksowo – pod różnym kątem, aby w przyszłości nie mieć kłopotów z płynnością finansową.

Komentarze