SLIM VAT 2021 – wszystko, co musisz wiedzieć

SLIM VAT 2021

SLIM VAT to pakiet uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców. Dotyczy on rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany w tym zakresie weszły w życie z początkiem roku 2021. W artykule wskażemy najważniejsze informacje dotyczące tej nowelizacji. Postaramy się je opisać w sposób prosty i przede wszystkim – praktyczny. Tak, aby każdy przedsiębiorca mógł z łatwością zorientować się, czym jest tzw. SLIM VAT i jakie ma konsekwencje praktyczne.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest SLIM VAT?
 • Jakie zmiany przewiduje?
 • Czy ustawodawca pracuje już nad pakietem SLIM VAT 2?

SLIM VAT – informacje podstawowe

SLIM VAT (jest to skrót od simple, local and modern VAT [z ang.: prosty, lokalny i nowoczesny VAT]) to pakiet zmian kilku aktów prawnych, które miały za zadanie uprościć parę kwestii związanych z podatkiem od towarów i usług. Pakiet SLIM VAT przede wszystkim wprowadził:

 • uproszczenia przy korektach faktur,
 • pewne ułatwienia dla przedsiębiorców zajmujących się eksportem,
 • stosowanie spójnych kursów walut dla podatku VAT i podatku dochodowego,
 • korzyści w przypadku odliczenia VAT w sytuacji nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • wydłużony termin do odliczenia podatku VAT naliczonego na bieżąco – łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych.

Poniżej opiszemy pokrótce każdą z powyższych zmian.

SLIM VAT – uproszczenia przy korektach faktur

W zakresie uproszczeń dotyczących wystawiania korekt do faktur, możemy wyróżnić 2 kluczowe zmiany. Pierwsza z nich dotyczy korekt in minus (na niekorzyść), które powodują obniżenie podstawy opodatkowania i należnego VAT. Do tej pory wystawca korekty, musiał otrzymać potwierdzenie jej odbioru od kontrahenta (drugiej strony tj. odbiorcy faktury/nabywcy usług, czy produktu). Obecnie natomiast takie potwierdzenie odbioru nie jest już konieczne. SLIM VAT zakłada, że korekta skutecznie obniża należny podatek VAT, wtedy, gdy z posiadanej przez wystawcę dokumentacji wynika, że strony ustaliły warunki tej transakcji (po korekcie). Chodzi zatem o to, aby wystawca faktury był w stanie udowodnić, że odbiorca faktury (korekty) zgodził się na daną korektę. Nie wskazano dokładnie, jakie dowody mogą temu posłużyć, jednakże w praktyce będą to najpewniej m.in.:

 • ustalenia mailowe,
 • ustalenia telefoniczne,
 • aneks do umowy.

Druga zmiana dotyczy faktur in plus (na korzyść). Tu z kolei ustawodawca starał się rozwikłać problem praktyczny, który dotyczy momentu ujęcia korekty. Dotychczas podatnicy bazowali w tym zakresie na orzecznictwie, które nie było jednoznaczne. Po zmianach, w zależności od przyczyny korekty, tj. momentu, w którym zaistniała jej przyczyna, podatnik zobowiązany jest do korekty opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym ta przyczyna zaistniała.  W praktyce – jeżeli przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania (i wystawienia korekty) pojawi się po dokonaniu sprzedaży, korektę rozliczamy w bieżącym okresie, w którym przyczyna powstała. Jednakże, jeżeli podatnik wystawi fakturę z błędem (np. użyje złej stawki podatkowej) – czyli korekta będzie konieczna z uwagi na pomyłkę występującą w chwili wystawienia faktury – rozliczenie korekty następuje za okres, w którym faktura została wystawiona. Nawet, jeżeli sama korekta została wystawiona w okresie późniejszym.

Stawka 0% dla eksporterów – wydłużenie terminu

Kolejną, pozytywną zmianą (która poniekąd ma ograniczyć składanie korekt deklaracji przez eksporterów) jest wydłużenie terminu na zastosowanie stawki 0% do zaliczki eksportowej. Do tej pory stawkę 0% można było zastosować, jeżeli:

 1. w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaliczki, nastąpiła sprzedaż eksportowa, a
 2. sprzedawca otrzymał dokument IE 599 przed złożeniem deklaracji.

W obecnym stanie prawnym natomiast termin 2 miesięcy, został wydłużony do pół roku.

Tożsame kursy walut – VAT i podatek dochodowy

Dzięki zmianom w przepisach, podatnik może obecnie stosować takie same zasady przeliczania kursu walut obcych dla podatku VAT, jak dla podatku dochodowego.

Odliczenie VAT w sytuacji nabycia usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży

Kolejna zmiana w pakiecie SLIM VAT to ukłon w stronę podatników, którzy dokonują zakupu usługi noclegowej w celu dalszej odsprzedaży. Obecnie mogą oni dokonać odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych.

Odliczenie VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie – wydłużenie terminu

Kolejna zmiana w pakiecie SLIM VAT również ma za celu zmniejszenie ilości korekt składanych przez przedsiębiorców. Mianowicie od 1 stycznia 2021 podatnik może ująć fakturę w rozliczeniach w ciągu 4 miesięcy, bez konieczności składania korekty deklaracji VAT-owskiej. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie podatników rozliczających się miesięcznie.

SLIM VAT – podsumowanie i SLIM VAT 2

Choć praktycy wskazują, że niektóre przepisy wynikające z pakietu SLIM VAT mogą okazać się niejasne w toku ich stosowania, raczej większość przedsiębiorców ocenia zmiany pozytywnie. Z pewnością ich zamysł był dobry. Miejmy również nadzieję, że w praktyce przyjmą się i nie będą budziły dużych wątpliwości w zakresie ich stosowania. Warto również wspomnieć o tym, że ustawodawca już pracuje nad pakietem SLIM VAT 2. 1 marca 2021 roku zakończyły się prekonsultacje dot. pakietu SLIM VAT 2 – teraz pozostaje czekać na jego ostateczne brzmienie.

Komentarze