SLIM VAT 2 – kolejny pakiet uproszczeń

SLIM VAT 2

1 stycznia 2021 roku wszedł w życie pakiet uproszczeń podatkowych – SLIM VAT. Wiele rozwiązań w nim przyjętych cieszy się aprobatą ze strony przedsiębiorców. Ustawodawca postanowił pójść za ciosem i już rozpoczął pracę nad kolejnymi zmianami – SLIM VAT 2. Wraz z końcem marca 2021, zakończyły się prekonsultacje dotyczące projektu zmian, co oznacza, że już niedługo możemy spodziewać się rozpoczęcia procesu legislacyjnego. W niniejszym artykule wskażemy:

 • Jakie zmiany wprowadził SLIM VAT?
 • Jakie nowości przyniesie nam SLIM VAT 2?
 • Kiedy w życie wejdą regulacje z SLIM VAT 2?

SLIM VAT – korzyści

Tytułem wstępu przedstawimy listę zmian, które wprowadził pierwszy pakiet uproszczeń podatkowych – SLIM VAT. Pozwoli to nam lepiej zobrazować zakres reformy w zakresie podatku od towarów i usług. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto wskazać, skąd wziął się skrót „SLIM” – chodzi tu o słowa: smart, local & modern – czyli mądry, lokalny i nowoczesny VAT. Czy w istocie takie będą procedury dot. VAT po zmianach? Oceńcie sami! SLIM VAT (pierwszy pakiet) wprowadził m.in. następujące zmiany:

 • łatwiejsze wystawianie korekt do faktur,
 • przedłużenie terminu na skorzystanie ze stawki 0% do zaliczki eksportowej,
 • stosowanie tych samych zasad przeliczenia walut w VAT i podatku dochodowym,
 • możliwość odliczenia podatku VAT w sytuacji nabycia usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT dla płatników rozliczających się miesięcznie – do 4 okresów rozliczeniowych,
 • zwiększenie kwoty drobnego, nieopodatkowanego prezentu z 10 zł do 20 zł.

Powyższe zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

SLIM VAT 2 – jakie zmiany proponuje rząd?

Bez wątpienia, w trakcie pandemii koronawirusa, każda pomoc dla przedsiębiorców jest potrzebna. Nie tylko ta doraźna (finansowa), ale również proceduralna (przewidująca zmianę przepisów). Między innymi właśnie z tego powodu, ustawodawca zdecydował się od razu rozpocząć pracę nad drugim pakietem uproszczeń podatkowych w zakresie podatku VAT – SLIM VAT 2.

Na jakie zmiany możemy liczyć w związku z wejściem w życie pakietu SLIM VAT 2?

SLIM VAT 2 przewiduje aż 15 nowych rozwiązań, które mają ułatwić rozliczanie podatku VAT. Co istotne, zmiany są inspirowane głosem podatników/przedsiębiorców zebranych w ramach konsultacji i przez aplikację „Głos Podatnika”, a także w ramach cyklu cotygodniowych spotkań rządu z przedsiębiorcami: „Dialog z biznesem”. Możemy zatem liczyć na to, że faktycznie ułatwią życie przedsiębiorców i sprawią, że podatek VAT będzie trochę przyjaźniejszy.

Pięć kluczowych obszarów zmian

Ustawodawca podzielił nowe rozwiązania na 5 kategorii:

 1. prostsze fakturowanie (co jest już możliwe po części dzięki pakietowi SLIM VAT nr 1);
 2. korzystniejszy obrót nieruchomościami w zakresie podatku VAT;
 3. udogodnienia w zakresie odliczenia VAT;
 4. poprawa płynności w MPP (Mechanizmie Podzielonej Płatności) i ulga na złe długi;
 5. nowe korzyści i stabilność prawa w zakresie podatku VAT w obrocie międzynarodowym.

SLIM VAT 2 – zmiany w fakturowaniu

Pakiet SLIM VAT 2 ma ułatwić fakturowanie w następujący sposób:

 • nie będzie już wymagane, aby podawać przyczynę wystawienia korekty faktury,
 • brak obowiązku oznaczania na fakturze VAT, że jest to faktura korygująca,
 • ułatwienie wystawiania zbiorczych faktur korygujących poprzez ich stosowanie, np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla kilku konkretnych dostaw lub usług,
 • możliwość wystawienia faktury nawet na 60 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego,
 • wszystkie bilety będą mogły być fakturą (dotychczas mogą tylko te, których trasa podróży jest dłuższa niż 50 km).

Obrót nieruchomościami a zmiany w podatku VAT

Po wejściu w życie pakietu SLIM VAT 2, można będzie zrezygnować ze zwolnienia VAT w przypadku osób, zajmujących się obrotem nieruchomości

Przyjazne odliczenie VAT

Ustawodawca zaproponował, aby podatnicy mieli możliwość odliczenia VAT z „zapomnianej” faktury w kolejnych 3 miesiącach (jeżeli rozliczają się miesięcznie) lub kolejnych 2 kwartałach (jeżeli rozliczają się kwartalnie). Do tej pory rozliczenie mogło nastąpić tylko i wyłącznie w miesiącu, którego dotyczy taka faktura.

Ponadto przedłużony zostanie termin na zgłoszenie Urzędowi Skarbowemu samochodu firmowego, od którego chcemy odliczać 100% VAT. W efekcie termin na złożenie deklaracji VAT-26 zostanie przesunięty do 25 dnia następnego miesiąca.

Mechanizm podzielonej płatności i złe długi

Aby przedsiębiorcy nie mieli zbyt długo zamrożonych środków na rachunkach VAT, pakiet SLIM VAT 2, ma umożliwić:

 • przenoszenie środków zgromadzonych na kontach VAT pomiędzy różnymi bankami,
 • opłacanie składek KRUS ze środków na koncie VAT,
 • skorzystanie z ulgi na złe długi przez 3 lata od wystawienia faktury (a nie 2 – jak obecnie).

SLIM VAT 2 a import usług

Nowy pakiet uproszczeń podatkowych przewiduje również zmiany w zakresie rozliczania podatku należnego i naliczonego przy imporcie usług oraz WNT. Obecnie podatnicy wykazujący import po 3 miesiącach od powstania obowiązku podatkowego, korygują ten okres i wykazują tylko VAT należny, a naliczony – na bieżąco. Przez co często muszą płacić podatek VAT z odsetkami. Po zmianach natomiast, podatnik będzie mógł przy takiej korekcie odliczyć podatek VAT od razu, przez co uniknie płacenia odsetek.

Kiedy w życie wejdzie pakiet SLIM VAT 2?

Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje jeszcze inne rozwiązania. Skupiliśmy się jednak na opisaniu tych najważniejszych według nas. Jeżeli chodzi o termin wejścia w życie nowych przepisów, to przedstawiciele rządu wskazali, iż liczą na to, że SLIM VAT 2 zostanie skończony w roku 2021, a w życie wejdzie od 1 stycznia 2022 r. Miejmy nadzieję, że nic nie opóźni prac nad tym projektem, z uwagi na szeroki zakres zmian, przyjaznych dla przedsiębiorców.

Komentarze