Kwartalne rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie

Kwartalne rozliczanie podatków

Większość przedsiębiorców rozlicza na bieżąco dwa rodzaje podatków – dochodowy (PIT lub CIT) oraz od towarów i usług (VAT). Comiesięczne uregulowania z Urzędem Skarbowym mogą stać się żmudnym obowiązkiem, dlatego w dzisiejszym artykule przedstawimy rzadziej stosowane rozwiązanie. Przysłowiowym ratunkiem w tej sytuacji jest kwartalne rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie. Jedyną barierą, jaka dzieli większość przedsiębiorców od kwartalnego rozliczania są ustawowe wymogi.

Artykuł zaczniemy więc od wyjaśnienia – kto może rozważyć kwartalne rozliczanie podatków. Natomiast w dalszej części przedstawimy korzyści, jakie płyną z rzadszego rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Poruszymy również stronę praktyczną omawianego zagadnienia – jak wybrać kwartalną formę rozliczania podatków?

Zapraszamy do lektury.

Kwartalne rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie – dla kogo?

Do skorzystania z rozliczeń kwartalnych, zarówno przy opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT, jak i podatku VAT, uprawnieni są:

  • mali podatnicy, czyli tacy, których obrót brutto (wraz z podatkiem VAT) nie przekracza kwoty 1 200 000 euro w ciągu roku podatkowego;
  • osoby rozpoczynające działalność, które nie prowadziły firmy w ciągu dwóch lat poprzedzających założenie działalności.

Co jeśli w ciągu roku utraciłeś status małego podatnika?

Jeśli doprowadził do tego osiągnięty obrót, nadal masz prawo do składania kwartalnych deklaracji. Nie dotyczy to jednak zapłaty podatku. Podsumowując, deklaracje mogą być składane kwartalnie, natomiast opłaty powinny być uiszczane comiesięcznie.

Wybranie kwartalnego rozliczenia podatku VAT możliwe jest dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od zarejestrowania się jako podatnik VAT-u. Jeśli po upływie wskazanego okresu okaże się, że obrót Twojej firmy nie przekroczył podanej wartości, możesz zaktualizować formularz VAT-R i przejść na rozliczenie kwartalne. Możesz to zrobić do 25 dnia drugiego dnia miesiąca, za który ma być złożona deklaracja kwartalna.

Korzyści kwartalnego rozliczania podatków – mniej dokumentów, więcej czasu za zaplanowanie wydatków

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, nie musimy Cię przekonywać, że comiesięczne rozliczanie podatków szybko staje się uciążliwe. Twoim obowiązkiem jest prowadzenie rzetelnej, prawidłowej, bezbłędnej i terminowej  rachunkowości oraz rozliczanie się z fiskusem. Robienie tego co miesiąc – biorąc pod uwagę oba podatki PIT lub CIT oraz VAT – daje aż 24 formularze w roku. Przy rozliczaniu kwartalnym zaledwie 8, co niesie za sobą niezaprzeczalną korzyść.

Mniej rozliczeń w roku, to mniej kłopotu w przypadku popełnienia błędu i otrzymania wezwania do korekty. Dotyczy to szczególnie podatku VAT, z którym wiąże się częste składanie korekt. Dzięki kwartalnemu rozliczaniu podatku, zyskujesz więcej czasu na sprawdzenie poprawności swoich księgowań.

Kwartalne rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie gwarantuje Ci również więcej czasu na zaplanowanie wydatków i zebranie dokumentacji w związku z nimi, a więc faktur, paragonów, umów, czy innych dokumentów, z których wynikają koszty działalności.

Korzyści kwartalnego rozliczania podatków – większa swoboda

Dzięki rozliczaniu kwartalnemu zyskujesz większą swobodę w obracaniu gotówką. Kwota, którą musiałbyś wpłacić z tytułu zaliczki miesięcznej na podatek pozostaje bowiem w firmie i możesz ją w dowolny sposób alokować. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy odbiorcy spóźniają się z zapłatą, przez co bardzo łatwo utracić płynność finansową.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na mniej korzystną stronę kwartalnego rozliczania podatków. Mimo, że sama perspektywa rzadszego kontaktu z fiskusem brzmi obiecująco, niesie za sobą pewne konsekwencje. W przypadku kwartalnych rozliczeń podatku VAT nie masz możliwości składania w każdym miesiącu wniosku o zwrot VAT, gdyż tylko cztery razy w roku składasz deklaracje. Rozliczenia kwartalne powodują zamrożenie w ten sposób pieniędzy, o zwrot których mógłbyś wnioskować.

Jak wybrać kwartalną formę rozliczania podatków?

W przypadku podatku VAT, można wybrać kwartalną formę rozliczania nawet w trakcie roku podatkowego. Wystarczy złożyć wniosek VAT-R z aktualizacją danych do 25-go dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie dokonane kwartalne rozliczenie podatku. Jednakże pamiętaj o tym, że powrót do miesięcznego rozliczania podatku VAT będzie możliwe dopiero po roku.

Decyzję o kwartalnym rozliczaniu podatków w przedsiębiorstwie należy podjąć do 25-go dnia:

  • lutego, aby rozliczyć się za kwartał I,
  • maja, aby rozliczyć się za kwartał II,
  • sierpnia, aby rozliczyć się za kwartał III,
  • listopada, aby rozliczyć się za kwartał IV.

W przypadku podatku dochodowego jest to trudniejsze – formę rozliczeń kwartalnych można bowiem wybrać jedynie raz w roku – do 20-go lutego.

Kwartalne rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie – podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej niezaprzeczalnie wiąże się z obowiązkiem płacenia podatków. Mimo, że nie mamy wpływu na sam obowiązek podatkowy, znajomość przepisów może pomóc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Czy w przypadku Twojego przedsiębiorstwa może to być kwartalne rozliczanie podatków? Na to pytanie powinieneś sobie odpowiedzieć sam, po przeczytaniu tego artykułu.

Komentarze