Upominki dla pracowników a podatek dochodowy

upominki dla pracowników a podatek

Jako pracodawca być może spotkałeś się z praktyką obdarowywania pracowników, a może nawet sam to praktykujesz. Dobre kontakty z ludźmi są bowiem podstawą prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prezenty, mimo że z założenia są miłym dodatkiem, w większości przypadków wymagają rozliczenia z organami podatkowymi. Warto więc wiedzieć, jak upominki dla pracowników wpływają na podatek dochodowy.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie konsekwencje wiążą się z wręczaniem upominków, a przede wszystkim, jak je rozliczać w podatku dochodowym.

Upominki dla pracowników a podatek dochodowy – konsekwencje wręczania upominków

Przekazanie prezentu pracownikowi może powodować różne skutki podatkowe w podatku PIT i CIT. Konsekwencje wręczania pracownikom podarunków będą różniły się w zależności od:

  • źródła ich finansowania przez pracodawcę (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/środki obrotowe);
  • formy prezentów (pieniężne, rzeczowe/bony);
  • okazji wręczenia prezentu.

Prezenty finansowane ze środków obrotowych

Najprościej rzecz ujmując, upominek dla pracownika jest traktowany jako przychód ze stosunku pracy. Oznacza to, że podlega on opodatkowaniu. Finansując prezent ze środków obrotowych zobowiązany jesteś do doliczenia wartości takiego prezentu do przychodu pracownika ze stosunku pracy i pobrania z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Następnie Twoim obowiązkiem jest przekazanie tej kwoty na rachunek Urzędu Skarbowego, właściwego według siedziby Twojego przedsiębiorstwa. Oczywiście, jak to w prawie bywa, na dokonanie tej czynności masz określony termin. Kwotę pobranej zaliczki musisz przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrałeś zaliczkę.

Prezenty finansowane z ZFŚS

Jeśli zdecydujesz się na zakup upominków dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem pewnych warunków, możesz skorzystać ze zwolnienia tych świadczeń z PIT oraz oskładkowania ZUS. Upominek nie będzie podlegał opodatkowaniu, gdy:

  • otrzymane świadczenia nie doprowadzą do przekroczenia rocznego limitu 1000 zł;
  • są to świadczenia rzeczowe lub pieniężne;
  • są to świadczenia wypłacane z uwzględnieniem sytuacji socjalnej każdego z pracowników.

Ważnym aspektem finansowania upominków z tych środków jest fakt, że upominek musi spełniać kryterium celu socjalnego – musi zatem być zróżnicowany, w zależności od sytuacji pracownika, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ZFŚS.

Inne prezenty okolicznościowe

W kontekście upominków dla pracowników nie można pominąć różnego rodzaju prezentów okolicznościowych: z okazji przejścia na emeryturę, osiągnięcia stażu pracy, czy tych bardziej prywatnych – ślubu lub narodzin dziecka. Skutki podatkowe wypłaty takich świadczeń są bowiem zupełnie inne niż w przypadku upominków wręczanych pracownikom zbiorowo.

W przypadku, gdy obdarowanie pracownika ma na celu sprawienie mu przyjemności w ważnym dla niego dniu, wskazuje się, że świadczenie nie będzie stanowiło przychodu pracownika ze stosunku pracy, lecz darowiznę, podlegającą zwolnieniu z PIT. Owe stanowisko przyjmują coraz częściej organy podatkowe. Potwierdził je między innymi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji  z 18 kwietnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.74.2019.1.MU.

Upominki dla pracowników a podatek dochodowy – podsumowanie

Praktyka obdarowywania swoich pracowników wciąż zyskuje na popularności. Pracodawcy doceniają ich pracę, a w ramach tego nagradzają, gdy nadarzy się odpowiednia okazja. Prezenty przyjmują najczęściej postać bonów, paczek świątecznych lub kart przedpłaconych. Nie każda taka forma podlega zwolnieniu z opodatkowania, np. w przypadku finansowania świadczeń z ZFŚS. Przed samym obradowaniem pracownika, warto więc wiedzieć, jak upominki wpływają na podatek dochodowy. Pomoże to nie tylko uniknąć nieprzyjemności, ale również na nagrodzić swojego pracownika z pełną satysfakcją.

Komentarze