JPK a zawieszenie działalności

JPK a zawieszenie działalności

Jedną z najczęstszych przyczyn zawieszenia działalności gospodarczej jest utrata płynności finansowej przez firmę. Obecnie ryzyko to ciąży nad przedsiębiorcami coraz częściej ze względu na pandemię koronawirusa. Mimo że czasowe zawieszenie działalności wydaje się być lepszym wyjściem niż całkowite bankructwo, decydując się na ten krok, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Wówczas mamy pewność, że nie narażamy się na dodatkowe problemy. Przykładowo, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o przerwie w prowadzeniu działalności, warto zweryfikować, czy w tym czasie nie będziemy zobowiązani do składania np. Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z deklaracją. Ze względu na rosnące zainteresowanie tym tematem, w dzisiejszym artykule zajmiemy się kwestią jaką jest JPK a zawieszenie działalności.

Przede wszystkim odpowiemy na takie pytania, jak:

  • Czym w praktyce jest zawieszenie działalności?
  • Kiedy przedsiębiorca, który zawiesił działalność, ma obowiązek składania deklaracji JPK VAT?

Zapraszamy do lektury.

Zawieszenie działalności

Słowem wprowadzenia – kilka istotnych informacji na temat samego zawieszenia działalności. Co w praktyce kryje się pod tym pojęciem?

Mówiąc krótko, zawieszenie działalności to przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej. Co istotne, każdy przedsiębiorca może tego dokonać z dowolnego powodu. Oznacza to, że w momencie, gdy spotka on na swojej drodze jakiekolwiek przejściowe problemy związane z prowadzeniem firmy – nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby zawiesić działalność. Może być to najzwyklejszy brak osiągania oczekiwanych dochodów, problemy osobiste czy chęć podjęcia interesującej oferty pracy. Przyczyna nie ma znaczenia.

W podobny, pozytywny, sposób kształtuje się także czas, na jaki działalność gospodarczą można zawiesić. Jednak w zależności od tego, czy dany przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG), czy spółkę (wpisaną do KRS) – dopuszczalny okres ,,przerwy” będzie się od siebie różnić. W rezultacie ten pierwszy może zawiesić działalność na dowolnie długi okres (określony lub nieokreślony – w tym także bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni. Dodatkowo może tego dokonać dowolną ilość razy. Z kolei dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w ramach spółki, zawieszenie może trwać maksymalnie 24 miesiące.

Wracając do jednoosobowego przedsiębiorcy – wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć online lub we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy.  Z pewnością dobrą wiadomością jest fakt, że wniosek jest bezpłatny, a okres zawieszenia działalności rozpoczyna się w dniu, jaki wskażemy we wniosku. Oznacza to, że data rozpoczęcia zawieszenia nie musi się pokrywać z datą złożenia wniosku do CEIDG. Przedsiębiorca może wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą.

Uwaga!

Jeśli zdecydujemy się na internetową opcję złożenia wniosku o zawieszenie działalności – pamiętajmy o konieczności posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność jest to, że po złożeniu wniosku nie wymaga się od nich więcej formalności. Informacja o zawieszeniu zostaje przekazana do ZUS (lub KRUS), do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zawieszenie działalności prowadzonej w ramach spółki odbywa się na podobnych zasadach. Tyle tylko, że wniosek należy złożyć w innym miejscu – na portalu PDI (Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych/Centralnej Informacji/MSIG). Dodatkowo, w odróżnieniu od działalności rejestrowanej w CEIDG, nie można zawiesić działalności zarejestrowanej w KRS z datą wsteczną.

Zawieszenie działalności a zatrudnieni pracownicy

Dość niekorzystną przesłanką zawieszenia działalności gospodarczej jest fakt niezatrudniania pracowników. Niestety, w tym przypadku jest to nieuniknione. W konsekwencji, aby zawiesić działalność, przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników przede wszystkim na podstawie umowy o pracę, na zasadzie powołania, wyboru, mianowania czy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Jeśli dotyczy to także Ciebie – jeszcze przed zgłoszeniem zawieszenia firmy – powinieneś rozwiązać wszystkie wyżej przedstawione formy zatrudnienia. Dobrą wiadomością jest jednak to, że nie dotyczy to umów zlecenia ani umów o dzieło. Dodatkowo możesz zawiesić działalność także wtedy, gdy Twój pracownik przebywa na urlopie:

  • macierzyńskim,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • wychowawczym lub
  • urlopie rodzicielskim.

JPK a zawieszenie działalności

Każdy przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, ma obowiązek składania deklaracji podatkowych JPK VAT. Jak wygląda więc obowiązek składania JPK, gdy ma miejsce zawieszenie działalności? 

Co do zasady, przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie ma obowiązku składania deklaracji JPK VAT (miesięcznych lub kwartalnych) za okresy zawieszenia. Ustawodawca natomiast przewidział przypadki, w których mimo ,,przerwy” przedsiębiorca ma obowiązek składania konkretnych informacji podatkowych wraz z deklaracją. W konsekwencji zwolnienie ze składania JPK VAT z deklaracją nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo tych, za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

Podsumowanie

Niezaprzeczalnym plusem zawieszenia działalności gospodarczej jest zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych. To również dobry czas na przemyślenie celowości prowadzonego biznesu lub obecnie częściej – próba przetrwania ciężkich czasów. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że w okresie ,,przerwy” jako przedsiębiorca nie możesz osiągać przychodów związanych z działalnością. W niektórych przypadkach również, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć w ewidencji VAT czynności lub zdarzenia, które wystąpiły. A w konsekwencji – złożyć plik JPK VAT.

Komentarze