Wznowienie działalności gospodarczej

wznowienie działalności gospodarczej

Skoro w jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy już o tym, jak działalność zawiesić – pora wyjaśnić, na jakich zasadach odbywa się wznowienie działalności gospodarczej. Artykuł, o którym mowa, znajdziesz tutaj: „JPK a zawieszenie działalności”. (maj)

Natomiast z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

 • Jakie kroki podjąć, jeśli zawiesiłeś jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG?
 • Co zrobić, gdy chcesz wznowić działalność prowadzonej przez siebie spółki?

Zapraszamy do lektury.

Wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG

To, jakie kroki powinieneś podjąć przy wznowieniu jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG, będzie zależało od tego, z jakiej opcji zawieszenia skorzystałeś.

W ramach przypomnienia

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić działalność na czas nieokreślony (bezterminowo) albo określony – nie krótszy jednak niż 30 dni.

W konsekwencji istnieją dwie różne drogi wznowienia działalności. A mianowicie:

 • jeśli zawiesiłeś działalność na czas określony – czyli wskazałeś we wniosku o zawieszenie datę jej wznowienia – działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez Ciebie dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie,
 • jeśli zawiesiłeś działalność na czas nieokreślony albo chcesz zmienić określoną wcześniej datę wznowienia, musisz złożyć wniosek do CEIDG.

#1 Uwaga!

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia.

Jak złożyć wniosek do CEIDG?

Wniosek do CEIDG możesz w zasadzie złożyć na trzy sposoby:

 • online – przez Internet – korzystając ze strony biznes.gov.pl (wybierasz pole „Zmień dane w CEIDG”) lub poprzez stronę CEIDG. Pamiętaj, że w obu przypadkach będziesz musiał podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym!
 • osobiście w urzędzie – przy wyborze tego sposobu pamiętaj, aby mieć ze sobą dowód osobisty! Urzędnik będzie musiał bowiem potwierdzić Twoją tożsamość. W tym przypadku do wyboru masz aż 4 warianty załatwienia sprawy. A mianowicie możesz:
  • wypełnić formularz na stronie CEIDG bez jego drukowania. Wystarczy, że zapamiętasz kod – czyli numer Twojego wniosku – który pojawi się na stronie CEIDG po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie, a urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG i wydrukuje. Następnie da Ci go do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie,
  • wypełnić formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisać go własnoręcznie,
  • pobrać wniosek CEIDG-1 ze strony, wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie i złożyć w urzędzie,
  • zadzwonić do Centrum Pomocy (na numer 801 055 088 lub 22 765 67 32) i wypełnić wniosek wspólnie z konsultantem. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, czyli numerem Twojego wniosku. Następnie wystarczy postępować tak, jak opisaliśmy to w pierwszym wariancie – w przypadku wypełniania wniosku na stronie, bez jego drukowania.
 • pocztą – niestety ta opcja wymaga od nas nieco więcej wysiłku, ponieważ wypełniony wniosek, wysłany listem poleconym, powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, ale dodatkowo potwierdzonym przez notariusza.

#2 Uwaga! 

Aby ułatwić Ci cały proces związany ze wznowieniem działalności, poniżej znajdziesz odesłania do dwóch aktualnych dokumentów: instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1 oraz samego wniosku:

Wznowienie działalności spółki wpisanej do KRS

Po pierwsze, aby wznowić działalność jakiejkolwiek spółki, należy podjąć stosowną uchwałę. Dokonuje się tego w dwojaki sposób – w zależności od tego, czy spółka, która chce wznowić działalność, jest spółką osobową lub kapitałową. Tak więc, uchwałę o wznowieniu działalności spółki podejmują:

 • wspólnicy spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) lub
 • zarząd spółki kapitałowej (czyli spółki z o.o. lub spółki kapitałowej).

Następnie, w terminie 7 dni od podjęcia uchwały, spółka składa do właściwego dla spółki Wydziału Gospodarczego KRS:

 • wniosek o podjęcie zawieszonej działalności na formularzu KRS-Z62 (zaznacz w części C kwadrat – „wznowienie wykonywania działalności”);
 • uchwałę zarządu lub wspólników w sprawie wznowienia.

#3 Uwaga!

Wniosek na formularzu KRS-Z62 powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Samo złożenie wniosku jest natomiast bezpłatne.

Co istotne, omawianego wniosku nie można złożyć za pośrednictwem systemu S24.

Omawiając możliwość zawieszenia działalności spółki w poprzednim artykule, wskazywaliśmy, że nie może ono trwać więcej niż 24 miesiące. Oznacza to, że jeżeli spółka nie złoży wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem terminu, po tym czasie nastąpi automatyczny wpis i zamieszczenie spółki w KRS w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy. Tym samym więc sąd rejestrowy automatycznie wznowi jej działalność.

#4 Uwaga!

Jeśli w trakcie zawieszenia zmieniły się dane spółki – albo po wznowieniu zatrudniasz pracowników – powinieneś złożyć dodatkowo formularz NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Oczywiście wznowienie działalności gospodarczej wiąże się także z szeregiem innych formalności. Na szczęście większość naszych obowiązków „wraca” do nas automatycznie. Przykładowo – ogólną zasadą jest, że po okresie zawieszenia przedsiębiorca wraca do rozliczenia podatków na takich samych zasadach, jak przed okresem zawieszenia. Podobnie jest z ZUS-em. Do momentu, kiedy nie zatrudnia on pracowników, nie musi składać żadnych dodatkowych formularzy.

Komentarze