Nowy Ład – nowe podatki

Nowy Polski Ład to rewolucyjna reforma prawa podatkowego w Polsce, która niesie za sobą nowe podatki. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Zapraszamy do lektury.

Podwyżka kwoty wolnej od podatku dochodowego (PIT)

Kwota wolna od podatku oznacza sumę rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. Od 2018 roku nie uległa ona zmianie i wynosi 8 000 zł. Poza tym nie dotyczy ona wszystkich podatników, bowiem opiera się na metodzie degresywnej. Oznacza to mniej więcej tyle, że im więcej podatnik zarobi, tym mniejsza jest kwota nieopodatkowana, do której ma on prawo.

Polski Ład zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich osób stosujących zasady ogólne, czyli skalę podatkową. Nowa kwota wolna od podatku, wraz z początkiem nowego roku, wyniesie 30 000 zł. Dodatkowo kwota ta już nie będzie degresywna. W konsekwencji próg kwoty wolnej od podatku będzie wynosił wobec każdego podatnika 30 tys. zł. W praktyce wiąże się to z tym, że osoby o niższych dochodach nie zapłacą podatku w ogóle, a zatem dostaną wyższe wynagrodzenie. Natomiast podatnicy osiągający wyższe dochody zapłacą podatek od nadwyżki – ponad kwotę wolną.

Wzrost drugiego progu podatkowego

W Polsce, niezmiennie od 2009 roku, obowiązują dwa progi podatkowe:

  • I próg podatkowy – dla dochodów rocznych do 85 528 zł,
  • II próg podatkowy – dla dochodów rocznych powyżej 85 528 zł.

W pierwszym przypadku roczny dochód podatnika na poziomie do 85 528 zł jest opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 17% od podstawy opodatkowania. Po przekroczeniu tej kwoty w stosunku rocznym podatnika obowiązuje drugi próg podatkowy, którego wysokość wynosi już 32% od podstawy wymiaru.

Nowy Polski Ład przewiduje waloryzację drugiego progu podatkowego, poprzez podniesienie kwoty rocznych dochodów do 120 tys. zł. W konsekwencji od 2022 roku progi podatkowe będą wyglądać w następujący sposób:

  • I próg podatkowy – dla dochodów rocznych do 120 000 zł,
  • II próg podatkowy – dla dochodów rocznych powyżej 120 000 zł.

Zmiana ta była wyczekiwana od dawna. Powodem okazuje się być znaczny wzrost dochodów podatników na przestrzeni ostatnich lat, przez co wielu z nich obowiązywał II próg podatkowy – a tym samym wyższa kwota podatku dochodowego. Zwiększenie drugiego progu z 85 528 zł na 120 000 zł z pewnością sprawi, że wyższą stawką podatku 32% objętych będzie nawet o połowę mniej podatników niż dotychczas.

Niestety, w ostatecznym rozrachunku podniesienie kwoty wolnej i progu podatkowego spowoduje jednak zmniejszenie obciążeń podatkowych tylko dla części podatników. Wiele osób zapłaci wyższe podatki, z uwagi na zmianę zasad ustalania wysokości i likwidację odliczenia od podatku składki zdrowotnej, o czym poniżej.

Nowy Ład – nowe podatki, czyli zmiany dotyczące składki zdrowotnej

Najbardziej kontrowersyjną i budzącą niepokój wśród wielu przedsiębiorców zmianą są modyfikacje w zakresie składki zdrowotnej. Zasadniczo dotyczą one jej rozliczania.

Obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru dla wszystkich przedsiębiorców. Jej wysokość jest niezależna od formy prowadzenia działalności gospodarczej, jej opodatkowania czy wysokości osiągniętego przychodu/dochodu przez przedsiębiorcę. Dodatkowo znaczną część zapłaconej składki zdrowotnej można odliczyć od podatku dochodowego, a tym samym takie działanie wpływa na zmniejszenie kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Od zapłaconej składki w wysokości 9% podstawy wymiaru można odliczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Nowy Polski Ład znacznie modyfikuje zasady rozliczania składki zdrowotnej, poprzez:

  • bezwzględny brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku;
  • brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej – zasadniczo dla każdego podatnika będzie ona wynosić 9% od wysokości dochodu przedsiębiorcy.

Nowy Ład – nowe podatki. Podsumowanie

Dokonując podsumowania wyżej wskazanych zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, należy stwierdzić, że samo podwyższenie kwoty wolnej od podatku, jak i drugiego progu podatkowego, jest pozytywną zmianą. Miejmy jednak na względzie, że to jedynie część reformy polskiego prawa podatkowego. Z drugiej strony, Nowy Polski Ład zakłada również m.in. brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, co dla większości podatników nie będzie korzystne. Zgodnie z prognozami ekspertów z zakresu prawa podatkowego, na zmianach skorzystają przede wszystkim osoby zarabiające najmniej. Niestety może okazać się, że w związku z reformą straty poniosą więksi przedsiębiorcy i firmy, których roczne przychody wynoszą do 2 mln euro.

Jak będzie faktycznie? Niestety na wyciągnięcie konkretnych wniosków przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej rok, od kiedy zmiany podatkowe wejdą w życie.

Komentarze