JPK_EWP i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 roku podatników zasadniczo obowiązuje nowa struktura postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów. Jest to tak zwany plik JPK_EWP. Dokument ten służy do udostępniania ewidencji przychodów podatnika w formie elektronicznej, na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Co istotne, takie przekazanie zawsze odbywa się na elektronicznym nośniku danych, w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się przedstawieniem następujących informacji:

  • Na czym polega opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
  • Jak wygląda księgowość podatników, którzy decydują się na tę formę opodatkowania?
  • Czym jest plik JPK_EWP oraz co powinniśmy o nim wiedzieć?

Tymczasem zapraszamy do lektury.

Opodatkowanie tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Jej niezaprzeczalną zaletą jest z pewnością prostota oraz duży zakres uproszczeń w raportowaniu danych. Osoby wybierające tę formę opodatkowania mają obowiązek prowadzenia tzw. Ewidencji Przychodów, która jest podstawą rozliczeń m.in. z urzędem skarbowym. Poza tym należy ją posiadać i przechowywać – odrębnie za każdy rok podatkowy – przez okres pięciu lat.

Jednolite Pliki Kontrolne

Jednolite Pliki Kontrole to specjalnie przygotowane zbiory danych podatkowych, wygenerowane bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy, posiadające ustaloną formę (specjalny schemat XML). Jest to zatem rozwiązanie informatyczne, które Ministerstwo Finansów wprowadziło w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

Wyróżnia się wiele struktur JPK. Są to m.in.:

  • JPK_V7 (jedyna obowiązkowa struktura, którą należy wysyłać do organów podatkowych co miesiąc – dotyczy czynnych podatników podatku VAT),
  • JPK_FA (dotyczy faktur sprzedaży – plik udostępnia się organom, jeżeli tego zażądają),
  • JPK_KR (dotyczący podmiotów prowadzących tzw. pełne księgi, np. spółek z o.o. – plik udostępnia się organom, jeżeli tego zażądają).

Strukturą JPK jest zatem również omawiany w dzisiejszym artykule plik JPK_EWP, o którym więcej poniżej.

Plik JPK_EWP

Struktura JPK_EWP z założenia jest najprostszą strukturą JPK, dedykowaną dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Plik JPK_EWP powinien odzwierciedlać źródłowe (oryginalne) zapisy z Ewidencji Przychodów podatnika w formie elektronicznej.

W związku z ulepszeniem struktury pliku, Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od początku 2021 roku obowiązuje nowa, druga wersja pliku JPK_EWP. Ze względu jednak na konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie się do zmian, organy podatkowe mogły żądać pliku w nowej formule nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2021 roku.

Struktura JPK_EWP składa się z następujących sekcji danych:

  • nagłówek, w którym zawarte są dane dotyczące pliku JPK (cel złożenia, okres, którego dotyczy);
  • podmiot, w którym zawarte są dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, nazwa podmiotu);
  • EWPWiersz – część dotycząca Ewidencji Przychodów;
  • EWPCtrl – podsumowanie ewidencji, czyli sumy kontrolne dla tej ewidencji przychodów.

Tak jak wspomniano wcześniej, plik JPK_EWP powinien być dostarczony organom podatkowym dopiero w momencie, gdy same tego zażądają. W związku z tym, podatnicy zobowiązani są do generowania struktur JPK_EWP, ich zapisywania i przechowywania. W momencie wystąpienia żądania ze strony organu, powinny udostępnić mu plik na elektronicznym nośniku danych.

JPK_EWP i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podsumowanie

Naturalnym jest, że ustawodawca nieustannie dąży do ulepszania rozwiązań funkcjonujących w naszym państwie. W związku z tym, że prawo podatkowe z całą pewnością nie należy do najłatwiejszych dziedzin gospodarki, takie modyfikacje zdarzają się niemalże co roku. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Mimo że nastąpiło to już kilka lat temu (w styczniu 2018 r.), wciąż słyszy się o zmianach w tym zakresie.

Druga wersja JPK_EWP zasadniczo weszła w życie wraz z początkiem tego roku – 2021. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe mogły go żądać w nowej formule nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 roku.Szczegółowe informacje, w tym strukturę pliku wraz z objaśnieniami, można znaleźć w specjalnie przygotowanej broszurze informacyjnej dotyczącej JPK_EWP(2) obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku. 

Komentarze