Jak zatrudnić stażystę?

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, przyjęcie ponadplanowego zlecenia czy po prostu chęć odciążenia pracowników od ich obowiązków to tylko niektóre powody, dla których warto rozważyć zatrudnienie stażysty. To również zachęcająca alternatywa, jeśli nie chcesz przeprowadzać kolejnej rekrutacji lub po prostu nie dysponujesz środkami na zatrudnienie kolejnej osoby. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie, jak zatrudnić stażystę z powiatowego urzędu pracy oraz czy warto w ogóle rozważyć to rozwiązanie. Czy pracodawca powinien spełnić jakieś wymogi, aby skorzystać z pomocy pracownika na stażu?

Odpowiadamy poniżej.

Zapraszamy do lektury.

Stażyści z powiatowego urzędu pracy

Głównym celem organizacji stażu z powiatowego urzędu pracy jest przygotowanie i nauka stażysty, jak wykonywać pracę na danym stanowisku. Takimi stażystami najczęściej będą osoby:

 • bezrobotne,
 • zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • z wyższym wykształceniem,
 • przed ukończeniem 25. roku życia (lub przed 27. rokiem życia, jeśli od daty ukończenia studiów nie minęło 12 m-cy),
 • nieposiadające jeszcze doświadczenia zawodowego.

Co istotne, decydując się na zatrudnienie stażysty, jako pracodawca możesz określić wymogi stawiane Twojemu przyszłemu pracownikowi z urzędu pracy. Przede wszystkim mogą one dotyczyć wykształcenia czy umiejętności. Ponadto istnieje możliwość wskazania danej osoby spełniającej wymogi z imienia i nazwiska, ale ważne jest, aby była ona zarejestrowana w danym urzędzie pracy.

Wynagrodzenie stażysty

Co bardzo wygodne dla pracodawców, stażysta otrzymuje w ramach swojego wynagrodzenia tzw. stypendium, które pokrywane jest przez urząd pracy lub starostę. Od tego stypendium opłaca on również składkę na obowiązkowe ubezpieczenia – emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Pracodawca nie musi się martwić także o koszt wymaganych badań lekarskich przed odbyciem stażu.

Jak zatrudnić stażystę?

Formalności związane z zatrudnieniem stażysty zawsze należy załatwiać z powiatowym urzędem pracy, bowiem to on jest podmiotem pośredniczącym w organizacji stażu. Pierwszym krokiem będzie zatem udanie się do urzędu i wypełnienie stosownych dokumentów, w których wyrazisz chęć zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy. Takim dokumentem jest m.in.  zgłoszenie oferty pracy. Należy w nim podać następujące informacje:

 • dane pracodawcy: nazwę lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, formę prawną, rodzaj działalności, datę rozpoczęcia działalności, liczbę pracowników, numer NIP, numer REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę,
 • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których pracownik będzie odbywać staż,
 • imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna stażysty,
 • proponowany okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego,
 • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu,
 • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu lub przygotowania zawodowego.

Jeżeli złożony przez Ciebie w urzędzie pracy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz zobowiązany podpisać umowę o staż.

Co, jeśli stażysta nie spełni Twoich wymogów?

 • Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że jako pracodawca nie masz obowiązku zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu. Oczywiście nie dotyczy to przypadków, kiedy taka okoliczność została zapisana wcześniej w umowie o staż.
 • Jeżeli stażysta opuści więcej niż jeden dzień pracy z nieusprawiedliwionych przyczyn lub rażąco naruszy regulamin pracy, pracodawca ma prawo go zwolnić.

Zalety zatrudnienia stażysty

 • Pracodawca, decydując się na zatrudnienie stażysty, nie ponosi żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Chodzi przede wszystkim o wynagrodzenie pracownika (które wypłacane jest z Funduszu Pracy) czy koszty stworzenia nowego stanowiska pracy.
 • Ponadto pracodawca dysponuje dodatkowym pracownikiem, dzięki któremu jest w stanie odciążyć pozostałych pracowników w swoich obowiązkach.
 • Pracodawca pomaga osobie bezrobotnej, dla której może być to szansa na wybicie się oraz powrót na rynek pracy.
 • Staż jest także alternatywnym sposobem na sprawdzenie kwalifikacji potencjalnego pracownika.

Jak zatrudnić stażystę? Podsumowanie

Jak widzisz, zatrudnienie osoby na staż to nie tylko wielowymiarowe korzyści, ale również sposób na pozyskanie dobrego pracownika. Stażyści najczęściej są osobami młodymi lub bez doświadczenia. Jeśli zapewnisz im odpowiednie warunki oraz zadania na przystosowanym do ich wiedzy poziomie, w przyszłości możesz wyszkolić idealnego pracownika, który wesprze Twoją firmę.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że rozważając zatrudnienie stażysty, warto odpowiednio się do tego przygotować. Chodzi przede wszystkim o Twoje podejście – jako pracodawcy – do nowego pracownika. Stażysty nie powinieneś traktować jedynie jako osoby, która na jakiś czas przejmie najmniej przyjemne obowiązki Twoich pracowników. Od samego początku warto odpowiednio wdrożyć go i przygotować do powierzonych obowiązków. Takie podejście nie tylko ułatwi Ci ten proces, ale również przyniesie wiele korzyści.

Komentarze