IP BOX – czym jest i kogo obowiązuje?

Ulga IP BOX (Innovation Box) polega na możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%. Jak można się łatwo domyślić, jest to dość atrakcyjna opcja, z której jednak przedsiębiorcy korzystają dość rzadko – mimo, iż mają takie możliwości. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zatem bliżej temu, czym jest ulga IP BOX i kogo obowiązuje?

Lektura niniejszego wpisu pozwoli Ci dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o skorzystanie z tej preferencyjnej stawki podatku dochodowego oraz sprawdzisz, jakie wymogi stawia w tym zakresie polski ustawodawca.

Zapraszamy do lektury.

Co to jest ulga IP BOX i na czym polega w praktyce?

IP BOX to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Nadrzędnym celem tego rozwiązania jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Z drugiej strony również preferencyjna i atrakcyjna, z punktu widzenia przedsiębiorców, stawka podatku ma zachęcić ich do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

Ustawa wprowadzająca ulgę IP BOX obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 roku. Podsumowując – IP BOX to preferencyjna stawka podatku dochodowego w wysokości 5% od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP).

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają wymienione poniżej prawa, potencjalnie mogą skorzystać ze znacząco niższej stawki podatkowej. Za kwalifikowane prawa własności intelektualnej uważa się przede wszystkim takie prawa, jak:

 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • patent,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Kto może skorzystać z ulgi? – czyli warunki IP BOX

Na początek warto zaznaczyć, że mimo iż ulga IP BOX głównie kojarzona jest z branżą IT, w praktyce mogą skorzystać z niej wszyscy przedsiębiorcy spełniający ustawowe warunki. Zatem bez względu na to, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę, czy inną działalność – możesz skorzystać z preferencyjnej stawki podatku. Jedynym wyłączeniem jest to, iż z ulgi IP BOX nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przechodząc do sedna – jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi IP BOX?

 • Wytwarzanie wcześniej wspomnianych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
 • Prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z działań nad IP.
 • Osiąganie dochodów z prac nad własnością intelektualną podlegających opodatkowaniu w Polsce.
 • Ponoszenie kosztów kwalifikowanych w związku z wytwarzaniem, rozwijaniem lub ulepszaniem własności intelektualnej.

Powyższą kwestię można zatem podsumować następującym przykładem. Z reguły z ulgi IP BOX mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochód m.in. z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Czy specyficzne wymogi mogą zniechęcić przedsiębiorców do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku?

Regulacja prawna ulgi IP BOX jest bardzo specyficzna, głównie ze względu na swój charakter. Praktyka pokazuje, iż powodem, który w głównej mierze może zniechęcać podatników do skorzystania z preferencyjnej ulgi, jest konieczność prowadzenia ewidencji. Wymogi w tej kwestii są dość szczegółowe oraz mogą się wydawać problematyczne w praktyce. „Konieczność ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z działań nad IP” – brzmi to dość skomplikowanie. Uważamy jednak, że wprowadzenie opracowanego odpowiednio wcześniej planu działania pozwoli zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w trakcie prowadzenia ewidencji. Niezaprzeczalnie pozytywnym skutkiem tego dodatkowego obowiązku jest możliwość skorzystania z pięcioprocentowej stawki podatku dochodowego. Warto wziąć to pod uwagę.

IP BOX – czym jest i kogo obowiązuje? Podsumowanie

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Przed faktycznym skorzystaniem z preferencji w wielu przypadkach warto w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości skorzystania z tego rozwiązania w konkretnym przypadku. Stanowisko organu podatkowego da nam pełną gwarancję tego, że rzeczywiście jesteśmy uprawnieni do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku.

Komentarze