Składka zdrowotna u ryczałtowca w Polskim Ładzie

s

Jak wyliczyć składkę zdrowotną u ryczałtowca w Polskim Ładzie? Sprawdź!


Wraz z nadejściem roku 2022 roku zmiany w stawkach podatkowych dotknęły w zasadzie każdego przedsiębiorcę. Rządzący zobligowali przedsiębiorców między innymi do regulowania składki zdrowotnej w różnej wysokości, ponieważ obecnie jest ona zależna od przychodów oraz od przeciętnego wynagrodzenia według danych GUSu. Sprawdź, jak prawidłowo wyliczyć składkę zdrowotną u ryczałtowca w 2022 roku i
dowiedz się, co jeszcze się zmieniło.


Szukasz korzystnej formy opodatkowania? Sprawdź, ile wynosić składka zdrowotna u ryczałtowca w Polskim Ładzie.

Składka zdrowotna u ryczałtowca — stawki


Zanim nastał rewolucyjny rok 2022, wysokość składki zdrowotnej była wyliczana dla wszystkich podmiotów jednakowo. W 2021 roku wynosiła ona 381,81 zł. Jednak zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, wysokość składki zdrowotnej dla wszystkich przedsiębiorców jest ustalana na podstawie przychodów. Ten przepis dotyczy również ryczałtowców.

A więc obecnie stawka składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania. Jeśli firma jest rozliczana na podstawie podatku w formie ryczałtu w zależności od wysokości przychodów ewidencjonowanych, to na wysokość składki zdrowotnej mają wpływ dwa czynniki:

● wysokość przeciętnego wynagrodzenia według GUSu,
● wysokość przychodu przedsiębiorcy.

Ponadto składka zdrowotna u ryczałtowców wynosi obecnie 9% podstawy. Do jej wyliczenia należy wziąć pod uwagę przychód pomniejszony o składkę społeczną, co odbywa się na podstawie obowiązującej ustawy o PIT.


Przeciętne zarobki, a składka zdrowotna na ryczałcie — Polski Ład

Wysokość składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt, opiera się obecnie o trzy różne rodzaje stawek:

● jeśli roczny przychód firmy przekracza 300 tys. zł, to stawka wynosi 180% przeciętnego wynagrodzenia,
● jeśli roczny przychód mieści się w przedziale 60-300 tys. zł, to stawka wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia,
● jeśli roczny przychód nie przekracza granicy 60 tys. zł, to stawka wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne to odpowiednik sytuacji w IV kwartale poprzedniego roku podatkowego. Jest ono ogłaszane przez Urząd Statystyczny poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. W 2022 roku wysokość składki zdrowotnej jest wyliczana z kwoty 6221,04 zł, ponieważ właśnie tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 roku. Oczywiście w wyliczeniach brany jest pod uwagę tylko i wyłącznie sektor przedsiębiorstw.


Kto może skorzystać z uproszczenia w czasie wyliczania składki zdrowotnej na ryczałcie?


Składka uproszczona to ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy zdecydowali się w 2022 roku na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest jednak jedno “ale” – aby skorzystać z tego udogodnienia, trzeba było prowadzić działalność gospodarczą przez 12 miesięcy w poprzednim roku podatkowym. Możliwość skorzystania z ulgi jest uzależniona od jeszcze jednego czynnika w postaci formy opodatkowania. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, do uproszczonej składki upoważniają poniższe sposoby opodatkowania:

● ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
● podatek liniowy,
● skala podatkowa,
● podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.


Składka zdrowotna na ryczałcie — wysokość opłaty w skali roku

Zgodnie z Nowym Ładem, podatnicy, którzy zdeklarowali się rozliczać w formie ryczałtu, powinni opłacać składki ZUS regularnie do 20. dnia w każdym miesiącu. Jeśli w trakcie trwania roku podatkowego, dojdzie do przekroczenia podstawy, z której wyliczana była stawka, to przedsiębiorca będzie zobligowany do wyrównania składki ZUS na koniec roku. Co ważne, to wyrównanie nie dotyczy tylko tych miesięcy, które nastąpiły po przekroczeniu podstawy do wyliczania składki zdrowotnej ZUS. Ustawa zobowiązuje przedsiębiorcę do wyrównania wysokości składki w ciągu 12 miesięcy.


Podsumowanie: skorzystaj z pomocy Wirtualnego Biura, by prawidłowo rozliczyć składkę zdrowotną na ryczałcie w 2022 roku


Takie komplikacje w wyliczaniu składki zdrowotnej w 2022 roku mogą spowodować dość duże problemy. Mnogość przepisów, które powinno się wziąć pod uwagę w czasie wyliczania wysokości składek, może doprowadzić do licznych błędów rachunkowych. Od 2022 roku nie ma stałej wysokości stawki zdrowotnej, a przez pierwsze pół roku 2022 roku w ogóle nie można było jej odliczać od podatku. Później przepisy ponownie zostały zmienione, wskutek czego obecnie składkę zdrowotną można odliczyć w wysokości 50% i w ten sposób nieco pomniejszyć przychód w prowadzonej działalności. W tej sytuacji bezpieczniej jest skorzystać z pomocy eksperta podatkowego, by uniknąć problemów z fiskusem.


Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, skorzystaj z naszej oferty. Nasze ogromne doświadczenie i znajomość obowiązującego prawa uchroni Cię przed nieprzyjemnymi skutkami pomyłek.

Komentarze