LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

Limit płatności gotówkowych dla firm. Zmiany od stycznia 2023 roku.

Czy wiesz, jaki będzie limit płatności gotówkowych dla firm w 2023 roku? Rządzący wprowadzili kolejne ograniczenia, które dotyczą zarówno transakcji między przedsiębiorcami, jak i również w relacji kontrahent — przedsiębiorca. Poznaj najnowsze zmiany w prawie, których złamanie będzie wiązało się z konsekwencjami podatkowymi. Sprawdź, od kiedy trzeba rozliczać się przy użyciu bankowości elektronicznej.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, ile wyniesie limit płatności gotówkowych dla firm w 2023 roku.

Transakcje gotówkowe dla przedsiębiorców — ile wynosi nowy limit

Obecnie, czyli jeszcze w 2022 roku, przedsiębiorcy mogą rozliczać w formie gotówkowej tylko transakcje, które nie przekraczają kwoty 15 tys. zł. Reforma płatności gotówkowych od kilku lat wzorem krajów zachodnich jest wprowadzana również w Polsce. Z limitami płatności gotowych mamy do czynienia od kilku lat. Jednak wraz z kolejnymi latami, limit transakcji gotowych dla firm jest coraz niższy. Już niebawem maksymalna płatność gotówkowa między przedsiębiorcami będzie wynosiła 8 tys. zł.

Rządzący w ten sposób chcą ograniczyć ewentualne naruszanie prawa związane z transakcjami, które nie są odnotowywane. Zmniejszenie limitu w transakcjach gotówkowych między firmami ma również na celu całkowitą eliminację płatności gotówkowych, które zastąpią transakcje bezgotówkowe w niedalekiej przyszłości.

Limit płatności gotówką między firmami — kiedy wchodzi w życie ten ważny dla przedsiębiorców przepis?

Zgodnie z ustalonymi przepisami nowy limit płatności, obniżony w stosunku do obecnego o prawie 50 proc., ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Niezbędne przepisy już zostały w tej kwestii uchwalone. Reguluje to ustawa z dnia 6.03.2018 roku. Jeśli przez najbliższe 6 miesięcy nie dojdzie do kolejnych zmian dotyczących płatności gotówkowych, to od 1 stycznia ta forma będzie dopuszczona już tylko dla kwot poniżej 8 tys. zł.

Oczywiście ustawa określa też kary za złamanie prawa i dokonanie transakcji gotówkowej w wyższej kwocie niż jest ona dopuszczalna. Sprawdź, co w tej kwestii ustalili rządzący.

Limit transakcji gotówkowych dla firm — co Ci grozi za złamanie prawa?

Kary za popełnienie wykroczenia w formie przekroczenia dopuszczalnego progu płatności gotówkowych zostały określone w artykule 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.03.1991 roku oraz w artykule 15d ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 roku. Przedsiębiorcy, którzy dopuszczą się tego wykroczenia, poniosą konsekwencje w czasie rozliczania podatku dochodowego. A mianowicie nie będą mogli rozliczyć w kosztach podatku, od kwoty, która przekracza dopuszczalny próg określony w artykule 19 w ustawie o prawie przedsiębiorców.

W przypadku, gdy pomimo przekroczenia progu do kosztów prowadzonej działalności zostanie wliczona cała kwota, to przedsiębiorca będzie musiał albo zwiększyć przychody, albo zmniejszyć koszty uzyskania przychodu.

Limit płatności gotówkowych dla firm w czasie transakcji z konsumentem

Ta kwestia również została opisana w nowelizacji prawa. Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie transakcje powyżej 20 tys. zł powinny być realizowane bezgotówkowo. Jeśli dojdzie do sprzedaży, która przekracza ten limit, konsekwencje będą spoczywały na barkach przedsiębiorcy. Dlatego to właśnie w gestii przedsiębiorcy powinno leżeć, by nie dopuszczać się łamania prawa.

Podsumowanie: limit płatności gotówkowych dla firm 2023 roku — co te zmiany mają na celu?

Zmniejszanie limitów w płatnościach gotówkowych ma na celu przede wszystkim popularyzację transakcji bezgotówkowych. Obecnie w zasięgu swoich możliwości mamy dostępnych szereg możliwości, np. w postaci bankowości elektronicznej lub terminali płatniczych. Limit płatności gotówkowych dla firm w 2023 roku zmierza również w kierunku ograniczenia działania tak zwanej „szarej strefy”, która na polskim rynku usługowo-handlowym wciąż
prężnie działa.

Jeśli masz problem z dostosowaniem działań w swojej firmie lub chcesz mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, skorzystaj z naszych usług. Doświadczenie naszych ekspertów ułatwi Ci prowadzenie firmy i zlikwiduje strach, który budzi niepewność względem wprowadzanych bezustannie nowelizacji kolejnych ustaw.

Komentarze