Ulga na ekspansję — dofinansowanie kampanii
reklamowych i promocyjnych

Ulga na ekspansję to ukłon w stronę przedsiębiorców wprowadzony w życie w 2022 roku. Z założenia Nowego Ładu wynika, że przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzać rynki zbytu, mogą to robić na preferencyjnych warunkach. Sprawdź, na czym polega ulga na ekspansję i kiedy można z niej skorzystać.
akie firmy mogą korzystać z tego przepisu i czy faktycznie jest to opłacalne? Oto poradnik dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi na ekspansję.

Sprawdź i dowiedz się, czym jest ulga na ekspansję. Dofinansowanie kampanii reklamowych i promocyjnych pomoże Ci rozszerzyć rynki zbytu.

Czym jest ulga na ekspansję?

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego ‘ekspansja’ oznacza opanowywanie nowych terytoriów w aspekcie postępu oraz rozwoju dotychczasowych działań. Działalność gospodarcza jest poddana ekspansji, gdy przedsiębiorstwo zaczyna prowadzić działania mające na celu zdobycie nowych rynków zbytu. Przyjęta przez rządzących ulga na ekspansję dotyczy głównie kosztów prowadzenia takich działań. Czasem ekspansja może obejmować tereny nowych regionów w kraju, mówi się wówczas o ekspansji krajowej. Ale w słownikach pojawia się również termin ekspansji zagranicznej, która polega właśnie na promowaniu swojej oferty np. na terenie krajów sąsiednich.

Reasumując, ulga na ekspansję jest to nowa preferencja, z której mogą skorzystać podatnicy PIT oraz CIT. Zapis jest ujęty w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.). r. Dotyczy on ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Co zyskuje przedsiębiorca, wykorzystując ulgę na ekspansję?

Z założenia ustawodawców wynika, że głównym zadaniem ulgi na ekspansję jest wspieranie przedsiębiorców, którzy chcą rozszerzać swoją działalność na nowych rynkach zbytu. Największym udogodnieniem jest możliwość powtórnego potrącenia wydatków związanych z działaniami, które mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów. Niestety nie każdą sprzedaż można uwzględnić w ramach tej ulgi. Dotyczy ona głównie produktów, które zostały wytworzone przez przedsiębiorcę. Przedmioty materialne powinny być zatem zdolne do samodzielnego występowania w obrocie.

W ramach ulgi na ekspansję producenci mogą odliczyć poniższe koszty:
● opracowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu;
● kampanie promocyjne oraz informacyjne w postaci budowy strony internetowej, przygotowania ulotek,
katalogów informacyjnych oraz broszur;
● koszt uczestnictwa w targach w postaci zakupu biletów, zakwaterowania oraz wyżywienia pracowników, a także
podatnika;
● dopasowania opakowań produktów do potrzeb konkretnego kraju;
● dopasowanie dokumentacji do przepisów obowiązujących w danym kraju.

Maksymalny koszt odliczeń w ramach ulgi na ekspansję wynosi 1 mln zł.

Ulga na ekspansję — Nowy Ład — nowe możliwości. Sprawdź, kiedy trzeba zwrócić ulgę.

Ulga na ekspansję może zostać wykorzystana, jeśli firma spełnia wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki. Jednak w przypadku, gdy sprzedaż produktów nie wzrośnie zgodnie z założeniem w kolejnych dwóch latach podatkowych, to przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu odliczonych kwot. Jeśli firma X dokonała odliczenia w ramach ulgi na ekspansję w roku 2022, to wzrost sprzedaży powinien być widoczny w roku 2023 oraz 2024.

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty z tytułu ulgi na ekspansję, jeśli:
● zwiększenie sprzedaży nie zostanie wykazane na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia wymienionych kosztów;
● jeśli przedsiębiorca nie wykaże sprzedaży produktów, których wcześniej nie miał w swojej ofercie;
● jeśli przedsiębiorca nie wykaże wzrostu sprzedaży produktów, które wprowadził do oferty na terenie danego kraju.

Podsumowanie: czy warto skorzystać z nowego udogodnienia w postaci ulgi na ekspansję?

Ulga na ekspansję to nowe udogodnienie, które ma na celu zachęcenie producentów do poszerzania zbytu na swoje produkty o kolejne kraje. Możliwość wtórnego odliczenia kosztów z pewnością zwiększy możliwości przedsiębiorców, którzy szukają kontrahentów na rynkach zagranicznych. Biorąc pod uwagę wartość polskiej złotówki w porównaniu do wartości zagranicznych walut, taki ruch może być szczególnie opłacalny. Jakość polskich produktów jest doceniana w wielu krajach na świecie. Z tego powodu warto dokonać analizy rynków zagranicznych oraz rozważyć poszerzenie rynków zbytu na preferencyjnych warunkach, które gwarantują przepisy. Szczegółowa analiza jest w tej sytuacji kluczowa, ponieważ niepowodzenie w zwiększeniu sprzedaży oznacza konieczność zwrotu odliczonych kwot.

Jeśli chcesz skorzystać z ulgi na ekspansję, skonsultuj tę kwestię z doświadczonym doradcą finansowym. Możesz dzięki temu zyskać pewność, że taki ruch zwiększy Twoją sprzedaż, a Ty bez ryzyka skorzystasz z preferencyjnych warunków.

Komentarze