Limit jednorazowej amortyzacji na rok 2023

Limit jednorazowej amortyzacji to możliwość uwzględnienia w kosztach firmy wydatków na niektóre środki trwałe. Sprawdź, co dokładnie mówią przepisy o skorzystaniu z tego udogodnienia i jaka podstawa prawna stanowi fundament takiego odliczenia. Komu dokładnie należy się prawo do limitu na amortyzację jednorazową oraz jaka jest alternatywa dla tej ulgi, dowiesz się z tego artykułu.

Wykorzystujesz nowe maszyny do pracy w firmie? Sprawdź, ile wynosi limit jednorazowej amortyzacji na rok 2023.

Czym jest limit jednorazowej amortyzacji?

Limit jednorazowej amortyzacji to ulga, którą mogą wykorzystać przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup fabrycznie nowych środków trwałych opisanych dokładnie w artykule 22k ustawy o PIT oraz artykułem 16k ustawy o CIT. Dokonuje się jej na podstawie wartości początkowej środków trwałych, które są zaliczane do grupy 3-8 KŚT. Ustawodawca wyłączył z tej grupy auta osobowe zakupione w tym samym roku, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Ponadto warto wiedzieć, że do środków trwałych zalicza się urządzenia oraz maszyny, które po raz pierwszy są używane przez jakiegokolwiek podatnika lub firmę.

Ile wynosi limit jednorazowej amortyzacji w 2023 roku?

Rządzący określili już limit jednorazowej amortyzacji w 2023 roku. W nadchodzącym roku suma jednorazowych odpisów w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 50 000 euro. W Polsce ostateczna wysokość tego limitu jest uzależniona od wysokości kursu euro, który jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu 1 października. A wszystko dlatego, że w naszym kraju obowiązuje inna waluta niż euro.

W 2022 roku pierwszy dzień roboczy w październiku przypadł 3 dnia tego miesiąca. Zgodnie z kursem z tego dnia jednorazowa amortyzacja w 2023 roku nie może przekroczyć 241 000 złotych.

Kto może wykorzystać limit jednorazowej amortyzacji w 2023 roku?

W przypadku małych podatników PIT oraz CIT w stosunku do roku podatkowego poprzedniego nic się nie zmienia. Jest jednak jeden warunek, który mali podatnicy powinni spełniać. Nie mogą oni bowiem przekroczyć w 2022 roku z tytułu prowadzonej sprzedaży 2 000 000 euro, co w przeliczeniu na złotówki wynosi 9 654 000. Jeśli wysokość rocznej sprzedaży nie przekracza wyznaczonego przez ustawodawcę progu, przedsiębiorca może skorzystać z prawa do
jednorazowej amortyzacji w 2023 roku.

Z jakich jeszcze ulg, oprócz limitu jednorazowej amortyzacji, może skorzystać przedsiębiorca?

Przedsiębiorcy, oprócz jednorazowej amortyzacji, mogą skorzystać zamiennie również z metody liniowej lub degresywnej.

Jeśli Twoja firma nie może skorzystać z amortyzacji jednorazowej, która bądź co bądź nie dotyczy wszystkich i jest dość specyficzna w swojej konstrukcji, możesz wybrać jeden z tych dwóch standardowych sposobów, które obowiązują w polskim prawie.

Metoda liniowa zakłada, że uwzględniony środek trwały zużywa się równomiernie i z tego powodu można ją stosować przez cały okres w takiej samej wysokości. Natomiast metoda dygresyjna jest zgoła inna. Zakłada bowiem, że w pierwszym okresie następuje największe zużycie środków trwałych. A im dłużej środki trwałe są stosowane, tym stawka jest niższa.

Podsumowanie: skorzystaj z amortyzacji jednorazowej w 2023 roku!

Bez wątpienia, każdy przedsiębiorca, który ma możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji, powinien z niej skorzystać. Jest to bowiem najlepszy sposób na to, by uzyskać oszczędności w płaconym podatku dla fiskusa. jednak dla tych, którzy się nie kwalifikują do tego sposobu rozliczania środków trwałych, ustawodawca proponuje metodę liniową oraz degresywną. Wprawdzie odliczenie od podatku w tym przypadku będzie mniejsze, to jednak wciąż jest opłacalne.

Jeśli masz problem z dokonywaniem rozliczeń w swojej firmie i nie wiesz, czy możesz skorzystać z amortyzacji jednorazowej, skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Prawidłowe wyliczenia to podstawa do prowadzenia działalności zgodnie z obwiązującym prawem.

Komentarze