Minimalny podatek dochodowy w Polskim Ładzie 3.0

Kolejne zmiany w polskim prawie weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku. Tym razem dotyczą one między innymi minimalnego podatku dochodowego. Polski Ład znacznie komplikuje życie podatników w ostatnim czasie, ponieważ bezustannie dochodzi do kolejnych kluczowych zmian. Sprawdź, w jaki sposób obecnie należy odprowadzić minimalny podatek dochodowy i kogo dotyczy ten przepis.

Zmiany związane z Polskim Ładem 3.0 już obowiązują. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy o minimalnym podatku dochodowym w 2023 roku.

Jakie zmiany w minimalnym podatku dochodowym wdrożył Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku

Pierwsza wersja tej uchwały została wprowadzona w życie dokładnie rok temu, czyli 1 stycznia 2022 roku. Zmiany oczywiście były wdrażane w ramach pierwszej wersji Polskiego Ładu. Przez pierwsze 12 miesięcy przepisy o minimalnym podatku dochodowym dotyczyły podatników, którzy nie byli zobligowani do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ wykazywali stratę podatkową.

Kogo dokładnie dotyczyło zwolnienie z podatku minimalnego CIT od 1 stycznia 2022 roku?
● przedsiębiorstw finansowych,
● osób, które prowadziły działalność krócej niż przez 36 miesięcy,
● firm, które wykazały 30% spadek przychodów,
● podatników, którzy wykazują współpracę w ramach spółek wyłącznie z osobami fizycznymi,
● osób, które współtworzyły co najmniej dwie spółki, a przynajmniej jedna z nich miała przez 12 miesięcy 75%
udziałów w tych pozostałych spółkach, a suma udziałów łącznie z tytułu dochodów spółek przekraczała 1%.
● podatników, którzy wykazują dochody z tytułu eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków powietrznych lub morskich, lub zajmują się wydobyciem kopalin.

Z powodu braku doprecyzowania wprowadzonych przepisów i niejasnej interpretacji, rządzący zdecydowali się zawieszeniu wprowadzonych przepisów. W następstwie dokonali kilku poprawek i nowelizację ustawy o minimalnym podatku dochodowym przesunęli dopiero na 31 grudnia 2023 roku.

Minimalny podatek dochodowy od stycznia 2023 roku — co się zmieniło?

Zacznijmy od tego, kogo w ogóle dotyczą zmiany wdrażane przez ustawodawców związane bezpośrednio z minimalnym podatkiem dochodowym.

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku, dotyczą:
● spółek komunalnych,
● podatnicy w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji,
● podatnicy, którzy wykazują przychód roczny na poziomie nieprzekraczającym 2 mln euro,
● podatnicy, którzy wykazali rentowność powyżej 2 procent przynajmniej raz w ciągu trzech ostatnich lat podatkowych,
● podatnicy, którzy zdecydowaną większość przychodów uzyskali z tytułów innych niż zyski kapitałowe (w przypadku, gdy dotyczą one transakcji objętych ceną regulowaną),
● podatnicy, którzy wykazują największy przychód związany bezpośrednio z usługami z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto warto wiedzieć, że obowiązkiem każdego podatnika, który korzysta z innych rozliczeń niż te standardowe, jest prawidłowa weryfikacja zasad, według których jest on rozliczany. Powyższe podmioty są zobligowane do rozliczania się z podatku „po nowemu”.

Jakie jeszcze zmiany wprowadził Polski Ład w 2023 roku?

Zmiany związane z Polskim Ładem 3.0 to nie tylko regulacje związane z minimalnym podatkiem dochodowym. W 2023 roku weszły również w życie inne ważne ustawy:
● zmieniły się zasady związane z tak zwanym podatkiem u źródła, który wprowadzony został w 2019 roku i dotyczy mechanizmu pay&refund;
● od 1 stycznia wprowadzono korzystniejsze zmiany związane z estońskim CIT,
● nowelizacja przepisów związanych z tak zwanymi rajami podatkowymi,
● przepisy dotyczące ukrytej dywidendy, które są związane z dokonywaniem wypłat na rzecz wspólników, zostały uchylone.

Podsumowanie: zaktualizuj swoje informacje, by prawidłowo rozliczać minimalny podatek dochodowy w Polskim Ładzie 3.0

Zadbaj o to, by Polski Ład Cię nie zaskoczył. Czytaj, sprawdzaj i monitoruj zmiany związane z aktualnymi przepisami, by fiskus nie miał powodu do przeprowadzenia kontroli. Zapoznaj się z listą podmiotów i osób zwolnionych z odprowadzenia podatku minimalnego i jeśli Twoja działalność na niej nie figuruje, to rozlicz go prawidłowo.

Jeśli masz trudności z dokonaniem prawidłowych obliczeń, możesz zdecydować się na współpracę z profesjonalnym biurem rachunkowym lub skorzystać z porad specjalistów, którzy wyjaśnią Ci, w jaki sposób trzeba to wykonać. Skontaktuj się z nami. Chętnie zajmiemy się prowadzeniem księgowości w Twojej firmie.

Komentarze