Podatek od przerzuconych dochodów od 2023 roku obowiązuje na nowych zasadach. Sprawdź, co się zmieniło.

Rządzący wprowadzają kolejne ustawy, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Z dużą dokładnością przyglądają się sektorom, w których jeszcze istnieje ryzyko wyprowadzenia nielegalnych pieniędzy, poprzez brak należnego opodatkowania. W 2022 roku został wprowadzony podatek od przerzucanych dochodów. Jako że w ostatnim czasie część ustaw jest pisana na przysłowiowym kolanie, podatnicy mieli problem z interpretacją tej ustawy. Z tego powodu rządzący dokonali jej nowelizacji i w nowej odsłonie zaczęła ona obowiązywać w styczniu 2023 roku.

Sprawdź, co się zmieniło w prawie w ustawie o podatku od przerzuconych dochodów w 2023 roku. Zadbaj o prawidłowość dokonywanych rozliczeń.

Podatek od przerzuconych dochodów 2023 – kogo dotyczy i co obejmuje?

Uchwalona i wprowadzona w krótkim czasie ustawa o podatku od przerzucanych dochodów wzbudzała wiele niejasności. Trudno było o jednoznaczną interpretację, więc podatnicy mieli ogromny problem, by odprowadzić należny fiskusowi podatek. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie istotnych poprawek w tym dokumencie, co sprawiło, że przepisy w aktualnej formie dotyczą już przychodów wykazanych od 1 stycznia 2023 roku. Jeśli podatnik rozlicza się według roku podatkowego innego niż kalendarzowy, nowe przepisy powinien uwzględnić w nowym roku podatkowym, który nastąpi bezpośrednio po dniu 31 grudnia 2022 roku.

Aby podatnik był zobligowany do uiszczenia należnego podatku od przerzucanych dochodów, powinien spełniać przesłanki, które zawiera artykuł 24aa ustawy o CIT.

Co jeszcze warto wiedzieć o podatku od przerzuconych dochodów?

Kiedy podatnik jest zobligowany do uregulowania podatku od przerzuconych dochodów? W poniższych przypadkach doszło do zmian w przepisach poprzez znowelizowanie ustawy dnia 7 października 2022 roku:
● preferencyjne opodatkowanie podmiotu powiązanego,
● 50 procent przychodów pasywnych,
● zagraniczny podmiot powiązany,
● przekazanie dochodów w wysokości 10 procent,
● koszty uzyskania przychodów,
● podmioty powiązane transparentne podatkowo,
● podstawa opodatkowania,
● podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik,
● koszty ponoszone pośrednio,
● podmioty z rajów podatkowych,
● podatek u źródła.
Sprawdź, czy ten podatek dotyczy również Twojej firmy. Jeśli Twoja działalność ma związek z powyższym wykazem, to udaj się do specjalistów, którzy odpowiednio zinterpretują ustawę, by móc dokonywać płatności podatku o odpowiedniej wysokości.

Podsumowanie: zadbaj o dokonywanie rozliczeń zgodnych z obowiązującym prawem i odprowadź podatki od przerzuconych dochodów, jeśli dotyczą również Ciebie

Pomimo tak licznych zmian w ustawie o podatku od przerzuconych dochodów, warto zauważyć, że większość z nich jest określana jako korzystna z punktu widzenia podatnika. Pomimo tego, że zdaniem wielu ekspertów podatkowych daleko im do doskonałości, to jest to kolejny krok, który ma uszczelnić system podatkowy, ale uwzględnia on nie tylko korzyści na rzecz fiskusa. Ponadto, wbrew pozorom, wielu podatników nie ma informacji o pełnej sytuacji finansowej swoich kontrahentów. Niektóre sposoby rozliczenia wymagają od nich posiadanie takiej wiedzy. Będzie się to wiązało zatem z pozyskaniem dodatkowej dokumentacji od firm, z którymi podejmują się współpracy. Wracamy zatem do powiększania procesów związanych z papierologią, które są dość czasochłonne. Jednak ze względu na korzyści finansowe podatnicy w tym przypadku przynajmniej będą mieli odpowiednią motywację.

Jeśli podatek od przerzucanych dochodów obejmuje również Twoją firmę, a przepisy nie są dość jasne, skontaktuj się z nami. Chętnie podejmiemy odpowiednia działania, by ta ustawa oraz wszystkie inne związane nie tylko z Nowym Ładem były dla Ciebie przejrzyste.

Komentarze