Podatek od nieruchomości — jakie są maksymalne stawki w 2023 roku?

Podatek od nieruchomości

Już dziś wiadomo, że stawki za podatek od nieruchomości znacznie poszybowały w górę z dniem 1 stycznia 2023 roku. Te zmiany reguluje ogłoszenie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 roku. Sprawdź, od czego zależy wzrost stawek za podatek od nieruchomości w 2023 roku i dowiedz się, ile w tym roku maksymalnie możesz zapłacić za metr gruntów oraz budynków.

Jesteś właścicielem nieruchomości? Przeczytaj nasz poradnik. Podatek od nieruchomości — jakie są maksymalne stawki w 2023 roku?

Nowy podatek od nieruchomości — czym jest i kogo dotyczy?

Podatek od nieruchomości to opłata narzuca przez gminy na każdego właściciela gruntu lub budynków zlokalizowanych na terenie danej gminy. Bez względu na stawkę osoby fizyczne płacą go w kwartalnych ratach zawsze do 15 dnia marca, maja, września i listopada danego roku kalendarzowego. Stawka za podatek od nieruchomości leży w gestii organu podatkowego właściwego dla danej lokalizacji.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 roku w 2023 roku stawka za podatek od nieruchomości będzie wyższą od kwot, które obowiązywały w poprzednim roku maksymalnie o 11,8%. W kolejnym kroku to od członków rady gminy lub miasta zależy, o ile dokładnie wzrośnie tegoroczna kwota tej powszechnie znanej daniny. Jednak warto wiedzieć, że jeśli podmiot nie zdążył uchwalić nowych stawek przed końcem 2022 roku, to w 2023 roku obowiązują stawki z roku poprzedniego.

Jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Zgodnie z podjętymi decyzjami maksymalne stawki podatku od nieruchomości mogą być 11,8% wyższe niż w roku poprzednim. Co to oznacza w praktyce? Już wyjaśniamy. Oto dane, które z całą pewnością pomogą Ci określić właściwą stawkę maksymalnych stawek podatku od nieruchomości:

● 1,16 za 1 mkw w przypadku podatku od gruntów, które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, ale bez odpowiedniej kwalifikacji w ewidencji budynków i gruntów;
● 1 zł za 1 mkw budynków mieszkalnych;
● 28,78 zł za 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, które są wykorzystywane na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej;
● 13,47 zł za 1 mkw powierzchni użytkowej obiektów przeznaczonych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym;
● 5,87 zł za 1 mkw w przypadku obiektów, które są przeznaczone do prowadzenia działalności, która ma na celu udzielanie świadczeń zdrowotnych;
● 9,71 zł za 1 mkw pozostałych budynków, które zajmują się realizacją odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego;
● 2% wartości w przypadku budowli, które są ustalone według zapisów w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7, który dotyczy opłat lokalnych i podatków.

Co jeszcze warto wiedzieć o podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Jeśli jesteś właścicielem gruntów lub budynków i gruntów, które znajdują się na terytorium Polski, to do Twoich corocznych obowiązków zalicza się uregulowanie tego podatku do kasy odpowiedniego samorządu gminnego. Ta danina od wielu lat jest naliczana i egzekwowana przez urzędników. W przypadku opóźnień w płatności podatku od nieruchomości samorząd nalicza odsetki, które wynoszą 8% w skali roku. Na wysokość rachunku bezpośredni wpływ ma wówczas wysokość podatku i czas zaległości w opłacaniu rat.

Podsumowanie: wyższe stawki w podatku od nieruchomości obciążają domowe i firmowe budżety Polaków!

Już dziś wiadomo, że nie we wszystkich gminach na terenie Polski stawka maksymalna podatku od nieruchomości została uwzględniona. Niektóre samorządy nie zdążyły uchwalić odpowiednich ustaw, przez co w 2023 roku mieszkańców danej gminy będą obowiązywały stawki z 2022 roku. To z pewnością dobra informacja, ponieważ wraz z nadejściem Nowego Roku podwyżki i galopujące ceny towarów w różnych sektorach zdają się nie mieć końca. I to dosłownie. Pamiętaj za tym, by w wyznaczonym terminie dopełnić swoich obowiązków. Dzięki temu unikniesz wzrostu podatku o odsetki.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy pomogą Ci przebrnąć przez ustawy, które weszły w życie w 2023 roku, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci dopełnić formalności, które są zaliczane do obowiązków każdego obywatela Polski.

Komentarze