Faktura uproszczona – jak ją wykazać w JPK V7?

Faktura uproszczona

Faktura jest dokumentem sprzedaży potwierdzającym dokonaną transakcję, a tym samym stanowi najpopularniejszy dokument, za pomocą którego księguje się sprzedaż. W praktyce funkcjonuje ich kilka rodzajów, a faktura uproszczona jest jednym z nich. Ze względu na swoją specyfikę, do tej pory można było je ewidencjonować zbiorczo – razem ze zwykłymi paragonami. Ministerstwo Finansów zdecydowało jednak o rezygnacji z tego ułatwienia dla podatników, wprowadzając obowiązek wykazywania faktur uproszczonych pojedynczo. Od 1 lipca 2021 r. podatnicy muszą zatem liczyć się ze wzrostem ilości swoich obowiązków.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się wyjaśnieniem:

 • Czym jest faktura uproszczona?
 • Kiedy nie można jej wystawić?
 • Kiedy paragon można traktować jako fakturę uproszczoną?
 • Jak ją wykazać w JPK V7?

O tym, czym jest JPK V7, pisaliśmy w tym artykule: ,,Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?”.

Faktura uproszczona

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną w przypadku, gdy jednocześnie kwota należności nie przekracza 450 zł albo 100 euro oraz faktura zawiera dane pozwalające określić – dla poszczególnych stawek podatku – kwotę podatku. Faktura uproszczona charakteryzuje się więc tym, że zawiera minimum danych. Mimo wszystko jednak powinna określać następujące, obowiązkowe, elementy:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • numer, za pomocą którego będzie można zidentyfikować podatnika dla podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli ją określono i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen. W tym także w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • kwotę należności ogółem.

Zgodnie z unijną dyrektywą 2006/112/WE, każde państwo członkowskie UE musi uznać za fakturę uproszczoną każdy dokument, który zawiera powyższe dane.

Faktura uproszczona stanowi więc spore ułatwienie dla podatników. Jednakże przepisy prawa nieco ograniczają możliwość jej stosowania, skutkując tym, że nie dotyczy ona każdego rodzaju sprzedaży. W konsekwencji fakturą uproszczoną nie może być:

 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju;
 • sprzedaż, dla której na fakturze nie jest podawany NIP nabywcy;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Uwaga!

Faktury uproszczone nie dotyczą zatem m.in. sklepów internetowych, które prowadzą sprzedaż wysyłkową do innych krajów Unii Europejskiej.

Kiedy paragon można traktować jako fakturę uproszczoną?

Jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem – fakturę uproszczoną można wystawić wyłącznie, jeśli paragon zawiera NIP nabywcy. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić, czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument. Co jeszcze istotne w tej kwestii – nadal należy pamiętać, że kwota na paragonie nie może przekraczać kwoty 450 zł brutto (100 euro), o czym wspominaliśmy już wcześniej.

Zmianę obowiązujących przepisów mogliśmy zauważyć już jakiś czas temu w życiu codziennym. W momencie finalizacji zakupów kasjerzy zaczęli bowiem dopytywać o to, czy będziemy chcieli otrzymać fakturę VAT za nasze zakupy. Zachowanie to jest jak najbardziej zrozumiałe. Próbując w jak największym stopniu zniwelować przykre sytuacje, kiedy roztargnionemu klientowi przypomni się o tym, że będzie chciał otrzymać fakturę VAT za zakupy – sprzedawcy sami dopytują o to, zanim będzie za późno. Jeśli bowiem klient nie poda swojego numeru NIP do czasu wystawienia paragonu – uznaje się, że kupuje jako konsument. Wówczas jedyną drogą wyjścia pozostaje wystąpienie o wystawienie faktury. Jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Faktura uproszczona a JPK V7

Ogólną zasadą jest, że na podstawie paragonu traktowanego jako faktura uproszczona nie należy wystawiać standardowej faktury, ponieważ sam w sobie stanowi on wystarczający dokument do obliczenia należnej kwoty podatku. Mimo pozornego ułatwienia, pojawiły się w tej kwestii wątpliwości ze strony podatników. Zgodnie bowiem z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w części ewidencyjnej JPK V7 przedsiębiorcy mają obowiązek wykazywać sprzedaż udokumentowaną fakturami uproszczonymi – czyli wystawionymi zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Jak zatem wykazać taką sprzedaż w strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego, jakim jest nowy JPK V7?

Paragony z NIP nabywców uznawane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane jako osobne pozycje w JPK V7 do 30 czerwca 2021 roku. Natomiast od 1 lipca 2021 r. wszyscy podatnicy mają obowiązek wykazania ich odrębnie w nowym JPK VAT (deklaracja + ewidencja). W konsekwencji paragony fiskalne traktowane jako faktury uproszczone nie będą mogły być księgowane zbiorczo – jednym wpisem – razem ze zwykłymi paragonami fiskalnymi w formie okresowego raportu z kasy fiskalnej wraz z początkiem lipca tego roku.

Komentarze